41ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το μεγαλύτερο ιατρικό συνέδριο που πραγματοποιείται στη χώρα μας, το Πανελλήνιο Καρδιολογικό συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας,σηματοδοτεί την έγκυρη και υψηλού επιπέδου επιμόρφωση των Ελλήνων Καρδιολόγων καθώς και των ιατρών που ασχολούνται ευρύτερα με την καρδιαγγειακή ιατρική.

Το υβριδικό συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας (πραγματοποιείται με φυσική παρουσία και με αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, καθώς και με διαδικτυακή παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου από εγγεγραμμένους συνέδρους)στο ξενοδοχείο INTERCONTINENTAL, στο διάστημα 22-24/10/2020.

Το συνέδριο θα καλύψει όλα τα σύγχρονα πεδία και θέματα της Καρδιολογίας, τα νεότερα δεδομένα και κάθε καινοτομία που αναδεικνύεται το τελευταίο διάστημα και διαμορφώνει το μέλλον της καρδιολογίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Διακεκριμένοι Καρδιολόγοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό όπως και Έλληνες Καρδιολόγοι της Διασποράς, με παγκόσμια απήχηση και διαμορφωτές γνώμης, θα συζητήσουν επίκαιρα θέματα καθώς και τις νέες εξελίξεις που αφορούν την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση, με εξατομίκευση στην κλινική πράξη όλων των καρδιαγγειακών παθήσεων.

Στο συνέδριο θα δοθεί έμφαση στις ψηφιακές εφαρμογές, οι οποίες είναι πλέον απαραίτητες και χρησιμοποιούνται από ιατρούς και ασθενείς. Επίσης στην τεχνητή νοημοσύνη και τις μεγάλες βάσεις δεδομένων, που επιτρέπουν τη δημιουργία «ευφυών» αλγορίθμων, μπορούν να προβλέψουν τον επιπολασμό παθήσεων στο γενικό πληθυσμό και βοηθούν στη διάγνωση παθήσεων,«οδηγώντας» έτσι στην πιο κατάλληλη θεραπεία.

Με αφορμή το Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, ο Πρόεδρος της ΕΚΕ, Καθηγητής κ. Ιωάννης Γουδέβενος, αναφέρει: «Με κύριο στόχο την εκπαίδευση των Ελλήνων Καρδιολόγων και απώτερο στόχο τη μείωση των καρδιαγγειακών παθήσεων στη χώρα μας,φιλοδοξούμεστο φετινό συνέδριο να παρουσιάσουμε όλες τις νεότερες εξελίξεις στο χώρο της διεθνούς καρδιαγγειακής ιατρικής, ενώ παράλληλα στο πρόγραμμα εμπεριέχονται καινοτόμες τεχνικές, πρωτοποριακές συσκευές και νεότερες φαρμακευτικές θεραπείες, στοιχεία που σηματοδοτούν την υψηλή ποιότητα κάθε επιστημονικής συνάντησης».

Όπως κάθε χρόνο στο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΚΕ θα παρουσιαστούν ενδιαφέρουσες κλινικές μελέτες, απαραίτητο συστατικό της Ιατρικήςπου οφείλει να βασίζεται σε αξιόπιστα δεδομένα, ερευνητικές εργασίες από νοσοκομεία και επιστήμονες όλης της χώρας, ενώ θα ανακοινωθούνοι υποτροφίες σε νέους Καρδιολόγους, σε μια εποχή που η ποιοτική και εξειδικευμένηεκπαίδευση -εντός και εκτός συνόρων-αποτελείκύριο ζητούμενο.