«8η Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα των Γυναικών»

Η 8η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα των Γυναικών, τελώντας υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Η ισότητα των φύλων συνιστά θεμελιακή αρχή νομικά κατοχυρωμένη και μπορεί να θεωρείται δεδομένη, ωστόσο η πραγματικότητα σε τοπικό, περιφερειακό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο εξακολουθεί να δημιουργεί προβληματισμό. Είναι γεγονός ότι σε ορισμένους τομείς έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος σε σχέση με το παρελθόν, ωστόσο σε άλλα πεδία της καθημερινότητας συχνά συναντούμε χαρακτηριστικά παραδείγματα άνισης, δυσμενούς ή/και διακριτικής, μεταχείρισης λόγω φύλου, με τις γυναίκες να βρίσκονται σε συνολικά μειονεκτικότερη θέση (π.χ. ανεργία γυναικών, έμφυλη βία, μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα, υπο-εκπροσώπηση στα κέντρα λήψης πολιτικών και οικονομικών αποφάσεων, κ.ά.). Η διατήρηση του έμφυλων ασυμμετριών και ανισοτήτων είναι προφανής και αποτελεί συνέπεια της ύπαρξης ιστορικά παγιωμένων και αναχρονιστικών έμφυλων στερεοτυπικών αντιλήψεων.

Παρ΄ όλα αυτά, η κοινωνία έχει κάνει σημαντικά βήματα, όπως έχουμε δει το τελευταίο διάστημα, με πιο ουσιαστικό την ανάδειξη του κινήματος #metoo και την ανάπτυξη του δημόσιου διαλόγου, που έφερε στο προσκήνιο θέματα έμφυλης & ενδοοικογενειακής βίας που τόσα χρόνια έμεναν «καλά κρυμμένα μυστικά». Ωστόσο, τα βήματα που έχουν γίνει δεν θα πρέπει να μας εφησυχάζουν. Η συμβολική αυτή μέρα θα πρέπει να λειτουργεί πρωτίστως ως έναυσμα για απολογισμό για όσα έχουν ήδη επιτευχθεί, αλλά και ως υπενθύμιση ότι ακόμα απομένει απόσταση που πρέπει να διανύσουμε μέχρι να φτάσουμε στον τελικό (και αυτονόητο) στόχο, δηλαδή την ουσιαστική ισότητα των φύλων. Συνεπώς, πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της πολιτείας και, κυρίως, της κοινωνίας να συνεχιστεί η προσπάθεια για αντιμετώπιση ή και εξάλειψη των έμφυλων ανισοτήτων, κάτι που θα συμβάλει και σε ισόρροπη και ολοκληρωμένη κοινωνική ανάπτυξη, ειρήνη και πρόοδο.

Αρωγό στην προσπάθεια αυτή αποτελούν οι υποστηρικτικές δομές του Πανελλαδικού Δικτύου της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων (ΓΓΔΟΠΙΦ), στο οποίο ανήκει και το Συμβουλευτικό Κέντρο Ιωαννίνων. Το Συμβουλευτικό Κέντρο λειτουργεί στα  Ιωάννινα από τον Απρίλιο του 2013 υπό τη διοίκηση και την επιστημονική εποπτεία του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) και πλέον συνεχίζει τη λειτουργία του με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ / Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020.

Υπενθυμίζεται ότι το Συμβουλευτικό Κέντρο Ιωαννίνων απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε γυναίκες που έχουν υποστεί βία οποιασδήποτε μορφής, καθώς και σε γυναίκες που ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, παρέχοντας δωρεάν τις υπηρεσίες του (πληροφόρηση και ενημέρωση για θέματα ισότητας των φύλων, κοινωνική, ψυχολογική, εργασιακή και νομική στήριξη, οι οποίες καλύπτονται από το απόρρητο της συμβουλευτικής διαδικασίας.

 

Στοιχεία επικοινωνίας Συμβουλευτικού Κέντρου Ιωαννίνων

Διεύθυνση: Μ. Κοτοπούλη 68, 45445, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή, 08:00-16:00

Τηλέφωνο: 2651077449

E-mail: [email protected]