Απάντηση Δήμου για τη ΔΕΥΑΙ

Με αφορμή την ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Δημοτικής Πρωτοπορίας σχετικά με τη ΔΕΥΑΙ τονίζονται τα εξής:

Η σημερινή Διοίκηση της ΔΕΥΑΙ, όπως έχει τονίσει τόσο δημόσια όσο και ενώπιον των εργαζομένων, θεωρεί το προσωπικό της Επιχείρησης  συνεργάτες.

Όντας μια υπεύθυνη Διοίκηση, από την πρώτη μέρα όλες μας οι ενέργειες έχουν σκοπό την προάσπιση των συμφερόντων της Επιχείρησης με κύριο γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών Άλλωστε, η Επιχείρηση αυτή, έχει σαν βασική φιλοσοφία της λειτουργίας της, την παροχή των αγαθών ύδρευσης και αποχέτευσης, που αποτελούν θεμελιώδεις υπηρεσίες για την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Όλες μας οι κινήσεις είναι πάντα στο πλαίσιο της νομιμότητας με στόχο τη διασφάλιση, τόσο των ίδιων των εργαζομένων, όσο και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΙ.