Από 5 Νοεμβρίου η έκδοση και θεώρηση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της  Π.Ε. Ιωαννίνων, ανακοινώνεται ότι η  έκδοση και η θεώρηση Δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ θα πραγματοποιείται από  5 Νοεμβρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018{Γραφείο 131, στο ισόγειο της Περιφέρειας Ηπείρου (πρώην Νομαρχίας)τηλέφωνο για πληροφορίες 2651087131. Ώρες εξυπηρέτησης κοινού:για προσκόμιση δικαιολογητικών: 8:00 με 13:00για παραλαβή των δελτίων: την επόμενη της κατάθεσης των δικαιολογητικών.

Οι δικαιούχοι μπορούν επίσης να απευθύνονται και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της περιοχής τους.