Απομακρύνει τα εγκαταλελειμμένα οχήματα ο Δήμος Βορ. Τζουμέρκων

Τις διαδικασίες για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων από τους δρόμους και κοινόχρηστους χώρους των κοινοτήτων του, εκκίνησε ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων, σε μια προσπάθεια να βελτιωθεί η αισθητική και η καθαριότητα του δημόσιου χώρου.

Υπάλληλοι του Δήμου επικολλούν αυτοκόλλητα ειδοποιητήρια σε οχήματα, που βρίσκονται ακινητοποιημένα, καλώντας τους ιδιοκτήτες τους να τα απομακρύνουν από το σημείο. Μετά την παρέλευση του καθορισμένου χρονικού διαστήματος, τα οχήματα θα μεταφερθούν σε χώρο ανακύκλωσης οχημάτων.

Την ευθύνη για τη διαδικασία απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων έχει ο αντιδήμαρχος Γιώργος Παππάς. Οι πολίτες μπορούν να υποδεικνύουν εγκαταλελειμμένα οχήματα στους προέδρους των κοινοτήτων, οι οποίοι, με τη σειρά τους, θα ενημερώνουν τις υπηρεσίες του Δήμου.