Άρτα: 575.000 ευρώ για τον εξωραϊσμό Πλατειών

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει ακόμη ένα σημαντικό έργο της Δημοτικής Αρχής, αυτό του εξωραϊσμού των Πλατειών των Αγ. Αναργύρων, των Εργατικών Κατοικιών, της Καλαμιάς, του Αμμότοπου, της Στρογγυλής, των Πλησιών και των Αμπελίων, μια παρέμβαση που αναμένεται να αλλάξει την εικόνα των κοινόχρηστων χώρων αλλά και σημείων που αποτελούν σημεία αναφοράς των κάθε περιοχών, προϋπολογισμού 575.000 ευρώ και χρηματοδότηση από δημοτικούς πόρους.

Πρόκειται για το έργο «Εξωραϊσμός – αναβάθμιση πλατειών», το οποίο τίθεται έως την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2023 σε δημοπράτηση, όπου βάση της μελέτης προβλέπονται εργασίες αναβάθμισης, επισκευής συντήρησης κοινόχρηστων χώρων, κατασκευή και συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού με φωτιστικά led τύπου κορυφής, κατάλληλο για αστικό φωτισμό υπαίθριων χώρων, σε ιστούς ύψους 3μ ή 4μ.

Επίσης, περιλαμβάνονται εργασίες κατασκευής βάσεων ιστών, κατασκευή υπόγειου δικτύου, τοποθέτησης καλωδίων, τοποθέτηση υπέργειου δικτύου, εργασίες αποξήλωσης υφισταμένων ιστών & πινάκων παροχής ρεύματος, νέες πλακοστρώσεις, αποξήλωση υφιστάμενων κρασπέδων και αντικατάσταση αυτών, κατασκευή ρείθρων, νέος ασφαλτοτάπητας, κατεδάφισης δημοτικών κτιρίων, μετατροπή οδών σε ήπια κυκλοφορία κ.α .

Περισσότερες πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις, παρέχονται στην ηλεκτρονική σελίδα https://www.arta.gr, στην κατηγορία Επικαιρότητα – Προκηρύξεις.