Χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ διεκδικεί ο Δήμος Ζίτσας για τα όμβρια στη Βουνοπλαγιά

Ακολουθώντας την πάγια τακτική της στην κατασκευή βασικών έργων υποδομής με πόρους από χρηματοδοτικά εργαλεία, η Δημοτική Αρχή Ζίτσας διεκδικεί για ακόμη μία φορά χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος».

Ειδικότερα, η Διεύθυνση Προγραμματισμού σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας έγκαιρα, στα τέλη Αυγούστου, υπέβαλε αίτημα για την ένταξη και χρηματοδότηση του έργου «Διευθέτηση Ομβρίων Υδάτων Τμήματος Οικισμού Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος», και συγκεκριμένα στην Πρόσκληση με τίτλο: «Έργα κατασκευής νέων και αναβάθμισης υφιστάμενων δικτύων αποχέτευσης όμβριων υδάτων στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου» η οποία έληξε σήμερα Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου.

Το υπό ένταξη έργο, προϋπολογισμού 2.950.000,00€, αφορά στην κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης όμβριων στον οικισμό της Βουνοπλαγιάς και έρχεται να επιλύσει διαχρονικά προβλήματα που δημιουργούνται κατά τις περιόδους έντονης βροχόπτωσης και τα οποία ανησυχούν και ταλαιπωρούν τους κατοίκους.

  Το προτεινόμενο έργο είναι συμβατό με το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου, καθώς ο οικισμός της Βουνοπλαγιάς συμπεριλαμβάνεται σε αυτό, γεγονός που καθιστά την ένταξή του στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα διασφαλισμένη.