Δίκτυο αποχέτευσης αποκτά η Κόνιτσα

Ένα σημαντικό έργο υποδομής ξεκίνησε στην κωμόπολη της Κόνιτσας. Πρόκειται για το έργο με τίτλο «Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.)Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 10.6652.322,50ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και η χρηματοδότηση γίνεται μέσω του Ε.Π. ‘Ήπειρος 2014-2020.

Οι μελέτες του συγκεκριμένου έργου ξεκίνησαν με την απόφαση 06/2012, με ανάθεση σε σύμβουλο για ένταξη στο ΕΠΠΕΡΑΑ και ολοκληρώθηκαν με την απόφαση 148/2020 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κόνιτσας από τη νυν δημοτική αρχή με  την έγκριση τροποποίησης της μελέτης και την απόφαση Ο.Ε. 70/2021 με θέμα «Έγκριση τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης και μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Κ. Κόνιτσας και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Δήμου Κόνιτσας ΠΕ Ιωαννίνων».

Η προγραμματική με την Περιφέρεια που ανέλαβε την εκτέλεση του έργου υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Αλέξανδρο Καχριμάνη και το Δήμαρχο Νικόλαο Εξάρχου στις 28/05/2021.

Η τροποποίηση της μελέτης (Ο.Ε. 148/2020) έγινε γιατί από την αρχική μελέτη των δικτύων προϋπολογισμού (5.725.806,45 χωρίς ΦΠΑ – Προγραμματική 16/05/2019 ) υπήρχαν προβλήματα και η τελική μελέτη έφθασε στο ποσό των 7.845.154,57 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου και του ποσού των 600.000 ευρώ (ιδιωτικές συνδέσεις) που η νυν δημοτική αρχή ενέταξε στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα επιλέξιμης δαπάνης, ώστε να μην πληρωθούν οι συνδέσεις από τους πολίτες.

Ανάδοχος εταιρεία εκτέλεσηςτου έργου «Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Δ.Ε. Κόνιτσας» είναι ο όμιλος TEDRA, βάσει της σύμβασης κατασκευής έργου που υπεγράφη 3/08/2022 μεταξύ τριών συμβαλλόμενων, της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου Κόνιτσας και του Ομίλου TEDRA, ενώ ανάδοχος εταιρεία του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Δ. Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων» είναι η «Τ.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης» με σύμβαση που υπεγράφη 4/08/2022.

Σίγουρα θα δημιουργηθούν προβλήματα στην καθημερινότητα κατά την υλοποίηση του έργου. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε τους πολίτες να επιδείξουν υπομονή ως την ολοκλήρωσή του.

Πρόκειται για ένα έργο ζωτικής σημασίας για την προστασία της δημόσια υγείας, προς όφελος των κατοίκων της περιοχής, αλλά και του περιβάλλοντος.