Δημοπρατείται το έργο «Αντικατάσταση Εσωτερικών Δικτύων Ύδρευσης Τ.Κ. Δ.Ε. Μολοσσών»

Στη δημοπράτηση ενός σημαντικού έργου για τους κατοίκους της Δ.Ε. Μολοσσών, που  θα αντικαταστήσει εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης πολλών δεκαετιών, προχωρά ο Δήμος Ζίτσας με απόφαση του Δημάρχου Μιχάλη Πλιάκου. Πρόκειται για το έργο «Αντικατάσταση Εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Τ.Κ. Δ.Ε. Μολοσσών» προϋπολογισμού 2.161.290,32 ευρώ.

Ο διαγωνισμός είναι ηλεκτρονικός με ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) και η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018.

Η  υλοποίηση του εν λόγω έργου, σε συνδυασμό με το έργο «Ύδρευση Τ.Κ. Δ.Ε. Μολοσσών» προϋπολογισμού 1.435.483,87 ευρώ, για το οποίο η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται στις 26 Νοεμβρίου, εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλει η Δημοτική Αρχή Ζίτσας να επιλύσει τα προβλήματα ύδρευσης που αντιμετωπίζουν εδώ και δεκαετίες Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Μολοσσών.

Ειδικότερα με την ολοκλήρωση των έργων:

  •  Εξασφαλίζεται καλής ποιότητας νερό καθώς θα χρησιμοποιηθούν σωλήνες PE τελευταίας τεχνολογίας.
  • Περιορίζονται οι απώλειες και οι διαρροές του νερού από τους κατεστραμμένους σωλήνες, οι οποίες πολλές φορές κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (περίοδος μέγιστης κατανάλωσης) αποτελούν τη βασική αιτία λειψυδρίας που αντιμετωπίζουν μέχρι σήμερα, οι οικισμοί της Δ.Ε. Μολοσσών.
  • Γίνεται καλύτερη διανομή του νερού με την κατασκευή των αναγκαίων φρεατίων.
  • Μειώνεται το κόστος που δαπανάται μέχρι σήμερα για την αποκατάσταση ζημιών.
  • Καλύπτονται οι μελλοντικές ανάγκες των κατοίκων για χρονικό ορίζοντα 40 ετών.

Σε ότι αφορά το έργο,  θα γίνουν παρεμβάσεις (τοποθέτηση νέου αγωγού, φρεάτια ελέγχου και καθαρισμού του δικτύου κ.α.) στα εσωτερικά δίκτυα των Τοπικών Κοινοτήτων:

-Βερενίκης(Οικισμοί: Βερενίκη, Κάτω Βερενίκη, Βεντερίκος & Παλαιοχώρα)

-Δοβλάς (Οικισμοί: Δοβλά & Φτέρη) και

-Ζαλόγγου   (Οικισμοί: Ζάλογγο & Κάτω Ζάλογγο).

Να σημειωθεί ότι και τα δύο έργα είναι ενταγμένα στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» του προγράμματος «ΦιλόΔημος Ι».

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Αποφάσεις για σημαντικά έργα έλαβε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζίτσας, η οποία συνεδρίασε το μεσημέρι της Τετάρτης (14/11/2018) υπό την προεδρία του Δημάρχου Μιχάλη Πλιάκου.

Ανέδειξε αναδόχους για έργα πρόσβασης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, αμπελοκαλλιέργειες και πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Τα έργα αφορούν:

  • «Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Πρωτόπαππας», προϋπολογισμού 175.000,00 ευρώ. Ανάδοχος, Κωνσταντινίδης- «Κατασκευαστική Ο.Ε.».
  • « Αγροτική οδοποιία Αμπελουργικής Ζώνης Τ.Κ. Ζίτσας», προϋπολογισμού 392.741,94ευρώ. Ανάδοχος, Κωνσταντινίδης- «Κατασκευαστική Ο.Ε.».

Ενέκρινε το πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού για το έργο «Έργα αντιμετώπισης Ζημιών και Καταστροφών από Θεομηνίες στο Δήμο Ζίτσας», προϋπολογισμού 350.000,00 ευρώ, προκειμένου ο ανάδοχος Χρυσόστομος Ράπτης, το αμέσως προσεχές διάστημα, να προχωρήσει στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Τέλος, μεταξύ άλλων, καθόρισε τους όρους δημοπράτησης για τα έργα:

  • «Κατασκευή στέγης στο Πνευματικό Κέντρο της Τ.Κ. Λύγγου»-προϋπολογισμού 56.700,00 ευρώ.
  •  «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στην Τ.Κ. Ζωοδόχου»-προϋπολογισμού 73.000,00 ευρώ.
  •  «Κατασκευή ομβροδεξαμενής χωρητικότητας 200μ3 στην Τ.Κ. Γιουργάνιστας»-προϋπολογισμού 55.000,00 ευρώ.