Δήμος Ιωαννιτών – βλάβη στην τηλεφωνική γραμμή για αποκομιδή βαρέων αντικειμένων

Το τηλέφωνο 2651075555 του εργοταξίου που αφορά αποκομιδή βαρέων αντικειμένων βρίσκεται εκτός λειτουργίας για τεχνικούς λόγους.
Όσοι συμπολίτες μας θέλουν να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο τμήμα μπορούν να το κάνουν στο 2651361362, μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη.