Δήμος Κόνιτσας: αιτήσεις προνοιακών επιδομάτων μέσω ΟΠΕΚΑ

   Ανακοινώνεται  ότι από 15 Φεβρουαρίου 2019 τέθηκε στο Δήμο μας, σε εφαρμογή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για αιτήσεις προνοιακών αναπηρικών και διατροφικών επιδομάτων μέσω του ΟΠΕΚΑ.

Η ηλεκτρονική αίτηση είναι διαθέσιμη για:

  • αιτήσεις που υποβάλλονται για πρώτη φορά και αφορούν σε αρχική χορήγηση προνοιακών αναπηρικών επιδομάτων.
  • αιτήσεις που αφορούν σε παράταση χορήγησης προνοιακών παροχών, για όσους έχουν γνωμάτευση ορισμένου χρόνου από υγειονομική Επιτροπή ΚΕΠΑ, η οποία έχει λήξει ή λήγει εντός του επόμενου τριμήνου.
  • αιτήσεις που αφορούν σε δικαιούχους, οι οποίοι έχουν γνωμάτευση σε ισχύ από Υγειονομική Επιτροπή ΚΕΠΑ και δεν έχουν υποβάλει αίτηση είτε για αρχική χορήγηση είτε για παράταση.

 

Για την υποβολή της αίτησης ο δικαιούχος πρέπει να προσκομίζει :

α) έγγραφο απόδοσης ΑΜΚΑ ή να γνωρίζει τον ΑΜΚΑ του.

β) το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (ή Διαβατήριο).

γ) φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού τράπεζας ή Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου/ΕΛΤΑ από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός IBAN. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο δικαιούχος της προνοιακής παροχής να εμφανίζεται ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος του λογαριασμού.

δ) αν είναι αλλοδαπός, εκτός των ανωτέρω, πρέπει να προσκομίσει άδεια διαμονής.

Ε) αν υποβάλλει την αίτηση τρίτο πρόσωπο (γονέας, εκπρόσωπος, δικαστικός συμπαραστάτης κλπ) πρέπει να προσκομίζει εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο, ταυτότητα και ΑΜΚΑ του ωφελούμενου, καθώς και τα αντίστοιχα έγγραφα  του εξουσιοδοτημένου ατόμου.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις των κατοίκων του Δήμου Κόνιτσας υποβάλλονται στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Κόνιτσας από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρα: 09:00 μέχρι 13:00. Για πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2655024144  κα Μπιτσούνη Μαρία.

 

Οι Προνοιακές παροχές είναι οι εξής:

α) Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους

β) Διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους πνευμόνων και μυελού των οστών καθώς και σε αλλοδαπούς και ομογενείς νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος.

γ) Οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά αναπηρία

δ) Οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση

ε) Οικονομική ενίσχυση παραπληγικών – τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων ανασφάλιστων και ασφαλισμένων του Δημοσίου

στ) Ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή – δρεπανοκυτταρική – μικροδρεπανοκυτταρική κ.λπ.) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κ.λπ.), Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS)

ζ) Οικονομική ενίσχυση κωφών και βαρήκοων ατόμων

η) Οικονομική ενίσχυση ατόμων με αναπηρία όρασης

θ) Οικονομική ενίσχυση ατόμων με εγκεφαλική παράλυση

ι) Εισοδηματική ενίσχυση ασθενών και αποθεραπευμένων χανσενικών και μελών των οικογενειών τους

 

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΚ

Λάκκας Αθανάσιος