Δήμος Ζαγορίου – Πρόσκληση για τη χορήγηση υποτροφίας για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, κληροδότημα Χρ. Αθανασιάδη

Ο Πρόεδρος της ΔιαχειριστικήςΕπιτροπή ςτου Κληροδοτήματος «ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ» της Τοπικής Κοινότητας Βρυσοχωρίου Δήμου Ζαγορίου, καλεί όλους τους μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές που δικαιούνται υποτροφία να υποβάλλουν μέχρι08 Ιουλίου2019στα γραφεία του Δήμου Ζαγορίου τα παρακάτω δικαιολογητικά, προκειμένου να τους χορηγηθεί υποτροφία για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

1. Βεβαίωση ή πιστοποιητικό φοίτησης σε Σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης ή ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή για μεταπτυχιακές σπουδές, που να φαίνεται και ο χρόνος εγγραφής τους στη Σχολή.

2. Πιστοποιητικό ότι είναι Δημότης ή Δημότισσα του Τοπικού Διαμερίσματος Βρυσοχωρίου.

3. Αίτηση με την οποία να ζητείται υποτροφία ( σε περίπτωση ανηλίκων, αίτηση γίνεται από κηδεμόνα) .Υποτροφία δικαιούνται:Α) Μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου του Νομού Ιωαννίνων, που είναι εγγεγραμμένοι στο Δημοτολόγιο της Τοπικής Κοινότητας Βρυσοχωρίου.Β) Όσοι αποφοιτούν από Λύκεια του Νομού Ιωαννίνων και επιτύχουν σε οποιοδήποτε ΑΕΙ ή ΤΕΙ της Ελλάδας, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στο Δημοτολόγιο της Τοπικής Κοινότητας Βρυσοχωρίου.Γ) Παιδιά που αποφοιτούν από οποιοδήποτε Λύκειο της Ελλάδας και είναι εγγεγραμμένα στο Δημοτολόγιο της Τοπικής Κοινότητας Βρυσοχωρίου τουλάχιστον προ πενταετίας και επιτύχουν σε οποιοδήποτε ΑΕΙ ή ΤΕΙ της Ελλάδας.Δ) Όσα από τα παραπάνω παιδιά συνεχίσουν μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμιο του εσωτερικού ή εξωτερικού για τέσσερα χρόνια και μέχρι ηλικίας τριάντα (30) ετών.

Τα ποσά της υποτροφίας θα είναι αναλόγως των εσόδων του Κληροδοτήματος και του αριθμού των υποτρόφων που θα καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου Ζαγορίου στους Ασπραγγέλους , στο τηλέφωνο 26533 60301ή 26533 60322 και στην εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας Βρυσοχωρίου κα Ελένη Κουκουστρίκα στο τηλέφωνο 6948503462.