Ένα νέο σημείο προβολής και ανάδειξης των Ηπειρώτικων προϊόντων δημιουργήθηκε στη Μπαλντούμα Ιωαννίνων στο πλαίσιο του έργου MeDInno

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι δράσεις της Περιφέρειας Ηπείρου στο πλαίσιο του έργου MeDInno που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, με τελευταία και ιδιαίτερα σημαντική δράση την προμήθεια και τοποθέτηση περιπτέρων και ψυγείων με βιτρίνα για την παρουσίαση των Ηπειρωτικών προϊόντων σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στη Μπαλντούμα Ιωαννίνων, πλησίον του φορητού τυροκομείου που προμηθεύτηκε ακριβώς ένα χρόνο πριν η Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου στο πλαίσιο και πάλι του έργου MeDInno.

Ο νέος αυτός χώρος λειτούργησε για πρώτη φορά φιλοξενώντας μάλιστα παραγωγούς και προϊόντα της ευρύτερης περιοχής του Μετσόβου την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022 με αφορμή τη διοργάνωση της Ημερίδας παρουσίασης αποτελεσμάτων του έργου MeDInno που πραγματοποιήθηκε εκεί.

Κεντρικοί ομιλητές στην Ημερίδα ήταν ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, η Διευθύντρια της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων κ. Αλεξάνδρα Μέγα και ο Πρόεδρος της Ένωσης Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων κ. Ιωάννης Δεκόλης, με βασικό θέμα συζήτησης τις σύγχρονες  προκλήσεις  για  την  κτηνοτροφία  και  τις  προοπτικές  ανάπτυξης  μέσα από την πιστοποίηση προϊόντων γεωγραφικής ένδειξης και ονομασίας προέλευσης.

Λίγο πριν, στην πρώτη ενότητα της Ημερίδας παρουσιάστηκαν οι δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου MeDInno από την κ. Βασιλική Ηγουμενίδου, στέλεχος της Περιφέρειας Ηπείρου και Υπεύθυνη του Έργου MeDInno. Σύντομες παρεμβάσεις πραγματοποίησαν δε ο Συντονιστής της Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία κ. Gianfranco Gadaletta και το υπεύθυνο στέλεχος της υπηρεσίας για το έργο ΜeDInno, κ. Χρύσα Πιέρη, ενώ σύντομη τοποθέτηση πραγματοποίησε η κ. Βίκυ Κρυσταλίδου, ειδικός εμπειρογνώμονας και μόνιμος συνεργάτης της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής.

Τέλος, χαιρετισμό στην Ημερίδα απηύθυνε ο Δήμαρχος Μετσόβου κ. Κωσταντίνος Τζαφέας, ενώ σύντομη τοποθέτηση πραγματοποίησε η κ. Βίκυ Κρυσταλίδου, ειδικός εμπειρογνώμονας και μόνιμος συνεργάτης της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής.

Στην Ημερίδα συμμετείχαν συνολικά περισσότεροι από 80 εκπρόσωποι φορέων τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, επιμελητηρίων, συλλογικών – επαγγελματικών φορέων, ακαδημαϊκών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αγροδιατροφής, κτηνοτρόφοι, σπουδαστές κ.λπ.

Στιγμιότυπα από την Ημερίδα, καθώς και υλικό όλων των δράσεων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου MeDInno μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου στη διεύθυνση www.medinno-interreg.eu.