Ενημέρωση των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Παραγωγής-Εμπορίου από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική

Σε κοινή συνεδρίαση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μάκης Βορίδης, ενημέρωσε τους βουλευτές μέλη των επιτροπών για την πορεία αναθεώρησης της νέας Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 2021-2027. Συγκεκριμένα εξετάστηκαν οι Προτάσεις Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου COM (2018) 392, 393, 394 final, καθώς και η Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου COM (2019) 581 final.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, σημείωσε ότι η Κοινή Γεωργική Πολιτική αποτελεί εμβληματική πολιτική της Ε.Ε. με πολλαπλή στόχευση. Ζήτησε δε ο νέος προϋπολογισμός της Κ.Γ.Π. να διαμορφωθεί έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η Γεωργία και η Δασοκομία της Ε.Ε. δεδομένων και των υψηλών περιβαλλοντικών στόχων και κριτηρίων που αναμένεται να θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ελλάδα, συνέχισε, είναι αγροτική χώρα και η διαμόρφωση της Κ.Γ.Π. συνδέεται όχι μόνο με την οικονομία της χώρας και την επισιτιστική ασφάλεια αλλά και με το μείζον ζήτημα της ερήμωσης της υπαίθρου, γι’ αυτό και θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για την προσέλκυση νέων γεωργών.

Στην ομιλία του, ο αρμόδιος Υπουργός σημείωσε ότι η χρηματοδότηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής συνδέεται με την υιοθέτηση του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου για το διάστημα 2021-2027, όπου αναμένονται εξελίξεις στην επικείμενη έκτακτη Σύνοδο Κορυφής. Θέση της χώρας είναι ότι η χρηματοδότηση της Κ.Γ.Π. θα πρέπει να διατηρηθεί σε όσο το δυνατόν υψηλότερα επίπεδα. Ο κ. Βορίδης υπογράμμισε ότι η εφαρμογή της πράσινης συμφωνίας που ανακοίνωσε η Επιτροπή προϋποθέτει πολιτική δέσμευση εκ μέρους όλων των κρατών μελών, η οποία να εκφράζεται με συγκεκριμένο μέγεθος προϋπολογισμού. Ως προς το ζήτημα της εξωτερικής σύγκλισης, που αποτελεί για την Ελλάδα το έτερο μείζον διακύβευμα, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε συμβιβαστική λύση δεν θα πρέπει να παραβλέπει την ιδιαίτερη φύση της γεωργικής δραστηριότητας καθώς και τις διαρθρωτικές, φυσικές και οικονομικές ανισότητες μεταξύ των γεωργικών περιοχών, ενώ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον αντίκτυπο στην απασχόληση, στη συνολική οικονομική δραστηριότητα και στη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων. Ο στόχος –σημείωσε τέλος ο Υπουργός– θα πρέπει να είναι η ενίσχυση του αγροτικού νοικοκυριού και η παραμονή του παραγωγού στο χωράφι.