Ενημερωτικά περίπτερα κατά των ναρκωτικών

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 26.6.19

ΤΟΠΟΣΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ
Ιωάννινα (Μιχαήλ Αγγέλου & Βλαχλίδη γωνία)25.6.19 (ημέρα Τρίτη)

 

26.6.19 (ημέρα Τετάρτη

 

18.00μ.μ.-21.00μ.μ.

 

10.00π.μ.-13.00π.μ.

Άρτα (πλατεία Σκουφά)

 

26.6.19 (ημέρα Τετάρτη)10.00π.μ.-13.00π.μ.
Ηγουμενίτσα (Γρηγορίου Λαμπράκη) 

26.6.19 (ημέρα Τετάρτη)

 

10.00π.μ.-13.00π.μ.

 

Κέρκυρα (Πεντοφάναρο – πλατεία Λιστόν)

 

26.6.19 (ημέρα Τετάρτη)

 

11.00π.μ.-13.00π.μ.