Εντάχθηκε στο Ε.Π. Ήπειρος 2021-2027 η «Ανάδειξη Οθωμανικού Λουτρού Ιωαννίνων – β’ φάση»

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027 εντάσσεται η β’ φάση για την «Ανάδειξη Οθωμανικού Λουτρού Ιωαννίνων», συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.174.284,67 ευρώ.

Στο πλαίσιο του Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020 είχε χρηματοδοτηθεί η α’ φάση του έργου, με εργασίες αποκατάστασης, επισκευής και καθαρισμού του οθωμανικού λουτρού, συνολικού εμβαδού 290μ2.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης προβλέπονται – μεταξύ άλλων – εργασίες: επισκευής δαπέδων, ανακατασκευής τρούλων, συντήρησης σωζόμενων επιχρισμάτων στο εσωτερικό του μνημείου, παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο, καθώς και δράσεις προβολής.