Έργα βελτίωσης πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

Υπεγράφη με την Ανάδοχο Εταιρεία «ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ» η σύμβαση για το έργο με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στο Δήμο Ηγουμενίτσας» προϋπολογισμού ύψους 500.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%), ενταγμένο στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

Πρόκειται για εργασίες, όπως οδοστρωσία και ασφαλτόστρωση στους υφιστάμενους διανοιγμένους αγροτικούς δρόμους, για την ευκολότερη και ασφαλέστερη πρόσβαση στις γεωργικές και κτηνοτροφικές μονάδες, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας που θα έχει με τη σειρά της θετικές επιπτώσεις στο αγροτικό και γεωργικό εισόδημα.

Με την υπογραφή της σύμβασης ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας κ. Ιωάννης Λώλος ανέφερε τα εξής:

«Αντιμετωπίζουμε έμπρακτα τα προβλήματα δυσλειτουργίας της καθημερινότητας, δίνοντας ρεαλιστικές λύσεις για τη στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής και την αναβάθμιση του πρωτογενούς μας τομέα. Ένα ακόμη έργο προστίθεται στις συντονισμένες μας προσπάθειες, σε συνεργασία με τις Τεχνικές μας Υπηρεσίες και αναμένεται να διασφαλίσει την ομαλή και ασφαλή πρόσβαση στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της περιοχής, την ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων καθώς και τη μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων. Πιστοί στους στόχους μας, συνεχίζουμε με συνέπεια και έργα τη βελτίωση κάθε τομέα της καθημερινότητας.»