Γνωμοδοτήσεις για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας από την Περιφέρεια Ηπείρου

 Για εννέα επενδύσεις που αφορούν Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας γνωμοδότησε στη σημερινή της- πρώτη συνεδρίαση για το 2022- η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου.

Οι γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής έγιναν σε συνδυασμό των Υπηρεσιακών Εισηγήσεων, των απόψεων των Τοπικών Κοινωνιών/Φορέων, ως επίσης και τα έργα μεγάλης ισχύος με την ύπαρξη συνοδών έργων σύνδεσης με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.

Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων, έγινε εκλογή του Αντιπροέδρου της Επιτροπής, αξίωμα στο οποίοεξελέγη ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Θεόδωρος Κορωναίος.

Αναλυτικά η Επιτροπή γνωμοδότησε για τα παρακάτω έργα:

  1. Θετικάμε όρους επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «ΜΥΗΕ Γρεβιά, ισχύος 1,008 MW, επί του ρέματος Βουρλιές, Τ.Κ. Πηγών, Δ. Γεωργίου Καραϊσκάκη
  2. Αρνητικά επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου«Μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός, ισχύος 2,8 MW, στο ρέμα Μελισουργιώτικο, Δ.Ε. Πραμάντων, στο Δήμο Βόρειων Τζουμέρκων, με την επισήμανση ότι η Επιτροπή είναι θετική σε έργο μικρότερης ισχύος
  3. Θετικά με όρους επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου«Φ/Β Σταθμός, ισχύος 12,064 MW, στη θέση «ΝΤΟΥΡΑ- ΜΟΛΟΧΑ» και Υποσταθμός Ανύψωσης Τάσης (Υ/Σ) 150/33 kV, στη θέση «ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ», Δ.Ε. Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.
  4. Θετικά με όρους επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου:« Φ/Β Σταθμός, ισχύος 19,999 MW, στη θέση «Καμπή», Τ.Κ. Καμπής , Δ.Ε. Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων.
  5. Αρνητικά του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας(ΦΣΠΗΕ), εγκατεστημένης και μέγιστης ισχύος παραγωγής 49,99 MW, στη θέση «Κληματιά και Κατσούλι- Τσούκα», Δ.Ε. Ευρυμενών, Δ.Ε. Ζίτσας και Δ.Ε. Πασαρώνος του Δήμου Ζίτσας.
  6. Αρνητικά επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 10η): «Φωτοβολταϊκός  Σταθμός, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΒΣΠΗΕ), ισχύος 50 MW, που πρόκειται να εγκατασταθεί σε έκταση συνολικού εμβαδού 730.130,37 m2, στη θέση «Καμίνια» του Δήμου Ζίτσας».
  7. Θετικά με όρους επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας Α2, ομάδα 10η& 11η: «Φωτοβολταϊκός σταθμός, ισχύος 52 MWp , στην περιοχή Αμμοτόπουκαι Καμπής της Δ.Ε. Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων.
  8. Αρνητικά επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα: «Φ/Β Σταθμός, ισχύος 70,00 MW, στη θέση «ΒΟΪΔΙ» και των συνοδών έργων, στις Δ.Κ. Κρανέας και Θεσπρωτικού του Δήμου Ζηρού.
  9. Θετικά με όρους επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου:«Φ/Β Σταθμός, ισχύος 100,038 MW, στη θέση «ΤΣΟΥΓΚΡΙ», Τ.Κ. Καμπής , Δ.Ε. Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων.