Ιωάννινα: κυκλοφοριακές ρυθµίσεις για τον εορτασµό των Αγίων Θεοφανείων

Προσωρινή απαγόρευση της στάθµευσης των οχηµάτων, στις οδούς Μητροπόλεως, Αβέρωφ, Καραµανλή, Πλατεία Μαβίλη, Ευαγγελίδη, Χατζηκώστα, Ανεξαρτησίας, Κρυστάλλη, το Σάββατο (06-01-2018) και από ώρα 07:00’ έως πέρατος των εκδηλώσεων.


Προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχηµάτων, στις οδούς Μητροπόλεως, Αβέρωφ,Καραµανλή, Πλατεία Μαβίλη, Ευαγγελίδη, Χατζηκώστα, Ανεξαρτησίας, Κρυστάλλη, το Σάββατο
(06-01-2018) και από ώρα 08:00’ έως πέρατος των εκδηλώσεων.

Τοποθέτηση προσωρινής σήµανσης θα γίνει µε ευθύνη – µέριµνα του Τµήµατος Τροχαίας Ιωαννίνων, το οποίο εξουσιοδοτείται για τη λήψη πρόσθετων µέτρων κυκλοφοριακής ασφάλειας,
εφόσον απαιτηθεί.

Οι παραβάτες της παρούσας τιµωρούνται σύµφωνα µε τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Από τις παραπάνω απαγορεύσεις εξαιρούνται τα οχήµατα των Αρχών, των λοιπών επισήµων και τα οχήµατα άµεσης ανάγκης.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δηµοσίευση της, σύµφωνα µε το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτηση της στο διαδίκτυο σύµφωνα µε το άρθρο 4 Ν.3861/2010, την
τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήµανσης και την παρουσία τροχονόµων του Τµήµατος Τροχαίας Ιωαννίνων.