Καταργούνται τρία (3) Δημοτικά Σχολεία και δύο (2) Νηπιαγωγεία στην Ήπειρο

Υπογράφηκε από τον υπουργό Παιδείας Κων/νο Γαβρόγλου και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης , η απόφαση, με την οποία από το επόμενο σχολικό έτος 2017-18 καταργούνται συνολικά σε ολόκληρη τη χώρα, 14 Δημοτικά και 29 Νηπιαγωγεία, συγχωνεύονται 59 Νηπιαγωγεία και 11 Δημοτικά και ιδρύονται 6 Δημοτικά και 11 Νηπιαγωγεία. Αναλυτικά στην Ήπειρο τα σχολεία που καταργούνται είναι τα εξής:
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ:
Νηπιαγωγείο Ανθοχωρίου (1 οργανική θέση εκπαιδευτικού)
Νηπιαγωγείο Κάτω Μουσιωτίτσας (1 οργανική θέση εκπαιδευτικού)
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ:
Δημοτικό Σχολείο Δερβζιάνων (1 οργανική θέση εκπαιδευτικού)
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Μονοδενδρίου-Ριζάρειο (1 οργανική θέση εκπαιδευτικού)
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Χριστών (1 οργανική θέση εκπαιδευτικού)