Κόβονται χιλιάδες δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου!

Αντιμέτωποι με αυξήσεις θα βρεθούν οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου αφού σύμφωνα με ΤΑ ΝΕΑ θα βρεθούν εκτός της ρύθμισης γιατί θα αλλάξουν τα κριτήρια.Όπως αναφέρεται, από τους σημερινούς 690.000 δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου θα «κοπούν» χιλιάδες μέσα στο φθινόπωρο, και θα βρεθούν αντιμέτωποι με αυξήσεις στα τιμολόγια.Τα νέα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή θα θέσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με την εισήγηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Στη νέα πρόταση προς το υπουργείο, η αρχή εισηγήθηκε τέσσερις νέες κατηγορίες, με εκπτώσεις που ξεκινούν από 20% και κλιμακώνονται σε 40%, 60% και 80%, με βάση κριτήρια, το ύψος των οποίων μένει να καθορίσει το ΥΠΕΝ. Δηλαδή τα εισοδηματικά, περιουσιακά και κοινωνικά όρια, όπως και τις καταθέσεις που εμφανίζονται στους λογαριασμούς των 690.000 δικαιούχων.Όσοι αποδειχθεί ότι δεν πληρούν τα κριτήρια που θα επιβάλει το ΥΠΕΝ, αντλώντας τα στοιχεία από το Taxis, θα χάσουν το ΚΟΤ, που σήμερα παρέχει έκπτωση μέχρι και 42% έναντι του συνηθισμένου οικιακού τιμολογίου της ΔΕΗ.Τα νέα όρια θα αφορούν και τις τέσσερις κατηγορίες Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, και φυσικά τους δικαιούχους της ανώτατης έκπτωσης ύψους 80%. Η ομάδα αυτή αφορά μόνο όσους δικαιούνται το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης. Όπως και για τις υπόλοιπες κατηγορίες, έτσι και για αυτή, θα προηγείται αυστηρός έλεγχος.

Ποιοι είναι σήμερα οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι σήμερα του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, είναι οι έχοντες χαμηλό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα και συγκεκριμένα μικρότερο από 12.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται με βάση τον αριθμό των παιδιών, φτάνοντας έως τα 23.500 ευρώ.

Οι άνεργοι για συνεχές διάστημα άνω των 6 μηνών και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από 12.000 ευρώ. Το ίδιο ισχύει για άτομα με αναπηρία 67% και άνω ή για άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67% και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 23.500 ευρώ.

Τέλος, δικαιούχοι είναι επίσης όσοι έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, που παρέχεται κατ’ οίκον ή τα άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη τα οποία έχουν ανάγκη ενεργοβόρας μηχανικής υποστήριξης. Τόσο στη μία όσο και στην άλλη περίπτωση, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα πρέπει να είναι μικρότερο των 30.000 ευρώ. Οι κατηγορίες αυτές προφανώς και θα παραμείνουν, τα κριτήρια ωστόσο θα αναθεωρηθούν και θα εμπλουτιστούν με νέα.