Νεοχωρόπουλο: Διακοπή υδροδότησης λόγω βλάβης

Σήμερα 24 Φεβρουαρίου 2022 διαπιστώθηκε σοβαρή απρόβλεπτη βλάβη σε αντλητικά στο αντλιοστάσιο του ΣΥΔΛΙ στο Νεοχωρόπουλο και για αυτό το λόγο έχει γίνει διακοπή στην υδροδότηση μεγάλου τμήματος του Νεοχωρόπουλου (κεντρικό τμήμα του οικισμού).

Ήδη τα συνεργεία εργάζονται για την αποκατάσταση η οποία εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί περίπου μέχρι τις 3.00μ.μ.

Η αποκατάσταση της λειτουργίας θα πραγματοποιηθεί άμεσα μετά το πέρας των εργασιών και την αποκατάσταση της βλάβης, η υδροδότηση των κατοίκων σταδιακά μέχρι να γεμίσουνε οι δεξαμενές.

Παρακαλούνται οι κάτοικοι για περιορισμό της κατανάλωσης πριν και μετά την διακοπή μέχρι να ισορροπήσει το σύστημα ύδρευσης.

Ζητούμε συγνώμη για την ταλαιπωρία.

 

Ο πρόεδρος

  Γεώργιος Αρλέτος