Ο Δήμος Ιωαννιτών στο πλευρό των αστέγων

Ο   Δήμος Ιωαννιτών,  στοχεύοντας στη μείωση της αστεγίας, υλοποιεί από τον Αύγουστο του 2022, το πρόγραμμα « Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Στο διάστημα αυτό, και σε συνεργασία με την Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης, ως Διαχειριστή Φορέα, έχει προβεί στη στέγαση 41 ωφελουμένων εκ των οποίων τα 11 παιδιά.

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος  ζούσαν σε κατάσταση  αστεγίας ή   σε επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης και αντιμετώπιζαν πολλαπλές  μορφές ευαλωτότητας. Για παράδειγμα, επιζήσασες ενδοοικογενειακής βίας, άτομα με  αναπηρία, απεξαρτημένα άτομα, Ρομά, πρόσφυγες κ.α.

Εκτός από την παροχή  ψυχοκοινωνικής και εργασιακής συμβουλευτικής, στο σύνολο των 20 αναζητούντων εργασία, κατάφερε να εντάξει στην αγορά εργασίας 8 άτομα, 5 εκ των οποίων συμμετέχουν σε πρόγραμμα απασχόλησης που υλοποιεί η  Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (πρώην ΟΑΕΔ), 1 σε επιδοτούμενη εργασία από το Πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία και 2 εκτός προγράμματος.

Η Δημοτική αρχή δεσμεύεται ως προς την αξιοποίηση  χρηματοδοτικών πόρων  με στόχο την εξάλειψη της αστεγίας και την ισότιμη  κοινωνική  συμπερίληψη των  ευάλωτων συμπολιτών μας.