Ο Στ. Καλογιάννης επαναφέρει στη Βουλή το θέμα της δυνατότητας ένταξης των πτηνοτροφείων πάχυνσης στον Αναπτυξιακό Νόμο

Το θέμα της ένταξης της συμβατικής εκτροφής πουλερικών για παραγωγή κρέατος στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, καθώς και το σοβαρό θέμα της αναμόρφωσης του ενισχυόμενου κόστους των επενδυτικών σχεδίων λόγω πληθωρισμού, φέρνει εκ νέου στη Βουλή ο Σταύρος Καλογιάννης, μετά από συναντήσεις που είχε με πτηνοτρόφους και δυνητικούς επενδυτές, καταθέτοντας Ερώτηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων (αρ. πρωτ.: 2268/2023).

Ο Σταύρος Καλογιάννης αναγνωρίζοντας πως η Κυβέρνηση και συγκεκριμένα το Υπουργείο Ανάπτυξης δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις επενδύσεις, έχει επιδείξει πολύ σημαντικό έργο στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας την τελευταία τριετία και με δεδομένο πως η επανένταξη των πτηνοτροφείων πάχυνσης στα κίνητρα του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 αποτελεί σημαντικό θέμα για την πτηνοτροφία στην Ήπειρο, ερωτά τον αρμόδιο Υπουργό:

  1. Προτίθεται το Υπουργείο να επανεξετάσει την ένταξη ίδρυσης νέων συμβατικών εκτροφών πουλερικών για παραγωγή κρέατος σε επόμενη προκήρυξη του νέου Αναπτυξιακού Νόμου;
  2. Προτίθεται να επανεξετάσει την αναμόρφωση του ενισχυόμενου κόστους των επενδυτικών σχεδίων, που έχουν ενταχθεί στον προηγούμενο Αναπτυξιακό Νόμο (4399/2016), λόγω των σημαντικών αυξήσεων των υλικών το τελευταίο διάστημα; Επισημαίνεται ότι σχετική δυνατότητα υπήρχε σε παλαιότερους Αναπτυξιακούς Νόμους, αλλά καταργήθηκε με τον Ν. 4013/2011.