Ο Σύλλογος Εργαζομένων Γ.Ν. Χατζηκώστα καταδικάζει την απόλυση επικουρικού ψυχιάτρου

Ο Σύλλογος Εργαζομένων  καταδικάζει την απόλυση συναδέλφου επικουρικού ψυχιάτρου στο Γ.Ν. Ι ¨Γ. Χατζηκώστα¨ από την διοίκηση του Νοσοκομείου.

Το Γ.Ν. Ι ¨Γ. Χατζηκώστα¨ προσέλαβε τον συνάδελφο με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του προγράμματος «Κατ’ οίκον» , δηλαδή για υπηρεσίες ολοκληρωμένης  κοινοτικής θεραπείας και υπηρεσιών κατ΄ οίκον νοσηλείας, που αφορά ψυχιατρικούς ασθενείς.

Ενώ το πρόγραμμα προέβλεπε 4 συνολικά εργαζομένους οι οποίοι ως ομάδα έργου θα υλοποιούσαν το παραπάνω πρόγραμμα , προσλήφθηκε  μόνο ο συνάδελφος ο οποίος δεδομένων των συνθηκών προσπαθούσε να επιτελέσει  τα καθήκοντα που του αναλογούσαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο .

Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη για την πρόσληψη του προσωπικού βαραίνει τη Διοίκηση του Νοσοκομείου και τις αρμόδιες για έγκριση των προσλήψεων υπηρεσίες της 6η ΥΠΕ και του Υπουργείου  και έχουν καθοριστική σημασία για την πορεία του έργου  όπως επίσης και την παρακολούθηση του από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας  και του Νοσοκομείου .

Συνεπώς θεωρούμε  ότι η απόλυση του συναδέλφου ισοδυναμεί με την κατάργηση του προγράμματος από το Νοσοκομείο, μιας και ήταν ο μοναδικός στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και με αυτό τον τρόπο   ανοίγουν οι πόρτες για την ανάληψη του έργου από ΜΚΟ.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΓΝΙ «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ζητάει  την άμεση ανάκληση της απόφασης απόλυσης του συναδέλφου από την Διοίκηση του Νοσοκομείου , την συνέχιση του προγράμματος από το Νοσοκομείο με την άμεση πρόσληψη όλων των απαιτούμενων υγειονομικών για την λειτουργία του προγράμματος , ενός προγράμματος που συμβάλει στην ενίσχυση του Ψυχιατρικού Τομέα του Νοσοκομείου και έχει ως αποτέλεσμα την παροχή υψηλού επιπέδου δημόσιας και δωρεάν υπηρεσιών  Υγείας .

 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων