Πως θα μπείτε στην ρύθμιση για χρέη στα Ασφαλιστικά Ταμεία

Στις αρχές Αυγούστου αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή η ρύθμιση που ετοιμάζει το υπουργείο Εργασίας για την ρύθμιση χρεών στα ασφαλιστικά ταμεία. Οι δόσεις θα είναι έως 120 για όσους έχουν χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία και οι όροι θα είναι οι εξής: Η ρύθμιση θα αφορά μόνο όσους είναι ασφαλιστικά ενήμεροι, δηλαδή θα ρυθμίζονται με 120 δόσεις τα χρέη έως το τέλος του 2016 και εφόσον καταβάλλονται κανονικά οι τρέχουσες εισφορές. Η πιθανότερη ημερομηνία είναι η 3η Αυγούστου και εμπεριέχεται στον νόμο περί εξωδικαστικού μηχανισμού. Η νέα ρύθμιση θα δίνει τη δυνατότητα εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων χρεών προς τα Ταμεία σε έως 120 δόσεις για χρέη μέχρι 20.000 ευρώ ανάλογα με το υπόλοιπο του διαθέσιμου εισοδήματός των οφειλετών κάθε μήνα.

Σύμφωνα με τα ΝΕΑ, το πλήθος των δόσεων με τις οποίες θα μπορέσει να εξοφλήσει τις οφειλές του προς τα Ταμεία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 ένας επαγγελματίας θα καθοριστεί καταρχήν από τη διαφορά μεταξύ των μηνιαίων εσόδων του και των μηνιαίων αναγκαίων εξόδων του, δηλαδή από το διαθέσιμο εισόδημά του, αφού αφαιρεθούν τα αναγκαία προς τη διαβίωσή του έξοδα.

Ειδικότερα:

Με εφάπαξ καταβολή της οφειλής θα γίνεται διαγραφή του 100% των προσαυξήσεων και των προστίμων.
Με εξόφληση σε 60 δόσεις οι προσαυξήσεις θα μειώνονται κατά 75%.
Με εξόφληση σε 120 δόσεις οι προσαυξήσεις θα μειώνονται κατά 35%.