Πού θα κοπεί το νερό την Πέμπτη 18 και την Παρασκευή 19 Μαΐου

Για την Πέμπτη 18 Μαΐου ανακοινώθηκε από τη ΔΕΥΑΙ διακοπή λειτουργίας των δεξαμενών Κουτσελιού, Γορίτσας και Κολωνιάτι του ΣΥΔΛΙ λόγω εργασιών καθαριότητας.

Για την Παρασκευή 19 Μαΐου ανακοινώθηκε από τη ΔΕΥΑΙ διακοπή λειτουργίας των δεξαμενών Νεοκαισάρειας και Μπιζανίου ΣΥΔΛΙ λόγω εργασιών καθαριότητας.

 

Στις ανωτέρω Κοινότητες θα γίνει διακοπή στην υδροδότηση των κατοίκων.

Η αποκατάσταση της λειτουργίας θα πραγματοποιηθεί άμεσα μετά το πέρας των εργασιών, η υδροδότηση των κατοίκων σταδιακά μέχρι να γεμίσουνε οι δεξαμενές.