Προκήρυξη θέσεων – Κέντρο Νέων Ηπείρου

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ»

προκηρύσσει

Την πρόσληψη των  παρακάτω ειδικοτήτων: Βοηθός Συντονιστή, Υπάλληλος Υποστήριξης Κοινωνικού Έργου, Κοινωνικός Λειτουργός,  Κοινωνικός βοηθός, Νομικός-Δικηγόρος, Εκπαιδευτικός, Ψυχολόγος, Διερμηνέας, Υπεύθυνος Προμηθειών, Βοηθός Προμηθειών, Υπεύθυνος Οικονομικών και Γραμματειακής Υποστήριξης, Βοηθός Οικονομικών και Γραμματειακής Υποστήριξης,  Διαχειριστής Διαμερισμάτων, Οδηγός, Συντηρητής, Καθαριστής/στρια.

Διάρκεια σύμβασης: 2 μήνες, Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου ή σύμβαση έργου. Από 1-11-2020 έως 31-12-2020

Έναρξη εργασίας: Άμεσα

Τόπος Εργασίας: Ιωάννινα

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο συνδεσμο https://www.yce.gr/Θέσεις εργασίας