Προσλήψη 210 ατόμων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

210 άτομα θα προσληφθούν στο Π.Γ.Ν.Ι. με σύμβαση δωδεκάμηνης διάρκειας. Η προσλήψεις θα γίνουν μέσω των προκηρύξεων ΣΟΧ1 και ΣΟΧ2.

Τις προκηρύξεις μπορείτε να τις δείτε εδώ:

http://www.uhi.gr/images/news/2019/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA_%CE%A3%CE%9F%CE%A7_1_%CE%A6%CE%A5%CE%9B%CE%91%CE%9A%CE%95%CE%A3_%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%A0_%CE%93%CE%95%CE%9D._%CE%9D%CE%9F%CE%A3._%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%9D.pdf

 

http://www.uhi.gr/images/news/2019/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA_%CE%A3%CE%9F%CE%A7_2_%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%A0_%CE%93%CE%95%CE%9D._%CE%9D%CE%9F%CE%A3._%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%9D.pdf