Στ. Καλογιάννης: “Το Υπ. Υγείας προγραμματίζει την περαιτέρω ενίσχυση του ΕΚΑΒ Ιωαννίνων με ασθενοφόρα”

Το σοβαρό θέμα της ενίσχυσης του ΕΚΑΒ Ιωαννίνων σε ανθρώπινο δυναμικό και σε εξοπλισμό, και κυρίως σε ασθενοφόρα οχήματα για την αποτελεσματικότερη και ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών, είχε φέρει επανειλημμένα στη Βουλή ο Σταύρος Καλογιάννης, καταθέτοντας σχετικές Ερωτήσεις (αρ. πρωτ. 147/2022 και 880/2022) προς το Υπουργείο Υγείας, κατόπιν συνεργασίας που είχε με τη Διεύθυνση και το προσωπικό του ΕΚΑΒ Ιωαννίνων.

Απαντώντας στον Σταύρο Καλογιάννη, η Αν. Υπουργός Υγείας κα Μ. Γκάγκα παραθέτει, αρχικά, στοιχεία για το ανθρώπινο δυναμικό του ΕΚΑΒ Ιωαννίνων και τις προσλήψεις επικουρικών το τελευταίο διάστημα, αναφέροντας ειδικότερα:

«Η Διοίκηση του ΕΚΑΒ σε συνεργασία με το Παράρτημα ΕΚΑΒ Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη δείκτες όπως η ιδιαιτερότητα των γεωγραφικών χαρακτηριστικών της περιοχής, η απόσταση από τον κοντινότερο σταθμό ή Τομέα του ΕΚΑΒ, η συχνότητα εμφάνισης περιστατικών στην περιοχή, τα νέα δεδομένα με τους παραχωρηθέντες και υπό κατασκευή οδικούς άξονες (Ε65, Ιονία Οδός, Εγνατία, Αμβρακία), η πληθυσμιακή κατανομή, το διεθνές αεροδρόμιο Ακτίου, ο χρόνος ανταπόκρισης στο επείγον, έχει ως στόχο τη δημιουργία νέων Τομέων και επιχειρησιακών βάσεων, με σταθμούς βάσης τα κατά τόπους Κέντρα Υγείας. 

Όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό στο ΕΚΑΒ Παράρτημα Ιωαννίνων, στην παρούσα φάση προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 282 υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, τόσο στην έδρα του Παραρτήματος, όσο και στους τομείς ευθύνης – δράσης του. Από αυτούς προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο ΕΚΑΒ Ιωαννίνων 92 υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων. Θα πρέπει, ωστόσο, να επισημανθεί ότι τα τελευταία δύο χρόνια στο ΕΚΑΒ Παράρτημα Ιωαννίνων και στους τομείς ευθύνης του και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55Α’/2022) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19…» έχουν προσληφθεί στο Παράρτημα ΕΚΑΒ Ιωαννίνων 53 επικουρικοί υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου, με τους 8 από αυτούς να έχουν προσληφθεί για την κάλυψη αναγκών του Τομέα Ιωαννίνων.

Για την αρτιότερη λειτουργία του ΕΚΑΒ, η Διοίκησή του, σε συνεννόηση με την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Υγείας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ενίσχυση του φορέα με περαιτέρω προσωπικό (μόνιμο και επικουρικό), ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του φορέα και να επιτυγχάνεται η κάλυψη των αναγκών των πολιτών ανά την Επικράτεια».

Ακολούθως η κα Γκάγκα αναφέρεται στον εξοπλισμό του ΕΚΑΒ και στον προγραμματισμό για προμήθεια νέων ασθενοφόρων μέσω του νέου ΕΣΠΑ:

«Σε ό,τι αφορά τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό, και πιο συγκεκριμένα, τα ασθενοφόρα οχήματα, επισημαίνεται, ότι τα τελευταία χρόνια, το Παράρτημα Ιωαννίνων μετά τα ασθενοφόρα VW που εξοπλίσθηκε από την δωρεά των Ελλήνων εφοπλιστών το 2010, εξοπλίσθηκε με έντεκα 11 ασθενοφόρα τύπου Mercedes το 2016 καθώς και με 4 ασθενοφόρα Peugeot από την δωρεά του Ιδρύματος ¨Σταύρος Νιάρχος¨ το 2018. Επίσης, από την Διοίκηση του ΕΚΑΒ έχει κατατεθεί πρόταση στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας για την προμήθεια 15 ασθενοφόρων από την Περιφέρεια Ηπείρου στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027, η οποία βρίσκεται υπό επεξεργασία.»

Ο Σταύρος Καλογιάννης ενημέρωσε τον Διευθυντή κ. Μ. Τσοβίλη και τους εργαζομένους του ΕΚΑΒ Ιωαννίνων για την απάντηση της Υπουργού.