Στη Λετονία βρέθηκαν οι μαθητές του Λυκείου Ζωσιμαίας

Οι μαθητές του Προτύπου Γενικού Λυκείου Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων συμμετείχαν σε κινητικότητα ERASMUS ΚΑ 229 σε σχολείο στο Gulbene της Λετονίας απο 11-15 οκτωβρίου.

 


Συνεργάστηκαν με μαθητές άλλων πέντε χωρών: Ρουμανία ,Ιταλία,Ισπανία,Λετονία,Κροατία στα πλαίσια εγκεκριμένου σχεδίου με θέμα : Do, develop, donate και κωδικό αριθμό 2020-1-LV01-KA229-077483_3
Μαθητές και καθηγητές συνειδητοποιήσαμε ότι τα σχολεία χρειάζονται να βρουν τον καλύτερο τρόπο για να αναπτύξουν τους ενήλικες του αύριο.Τα σχολεία πρέπει να δευρύνουν τα σύνορα τους και να ενσωματώσουν όλες τις δυνατότητες της τοπικής κοινότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Μέσα από τις επισκέψεις σε κληρονομούμενες επιχειρήσεις των Λετονών, καθηγητές και μαθητές ενθαρρυνθήκαμε να μετατρέψουμε την ακαδημαική γνώση σε πρακτική.

Συμμετείχαν οι μαθητές:
1.Αθανασίου Βασίλης
2.Μυλονίδου Χρύσα
3.Γιέπης Παύλος
4.Κυριαζή Κλεοπάτρα
5.Πούλιου Ελένη

Συνόδεψαν οι καθηγητές:
1.Μπολιάρη Ελένη
2.Πέτσιου Χαρίκλεια