Στις 2 και 3 Δεκεμβρίου,οι εκλογές στο Επιμελητήριο Ιωαννίνων

Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων σάς ενημερώνει ότι δημοσιεύτηκε η Ανακοίνωση Εκλογικής Επιτροπής 11/9/2017 , σχετικά με τις Επιμελητηριακές Εκλογές 2017, η οποία έχει ως εξής : Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων γνωστοποιεί στις επιχειρήσεις – μέλη του Ε.Ι., ότι σύμφωνα με τους Ν.2081/92, Ν.3419/2 005, Ν.4484/2017 και τα Π.Δ.372/92, Π.Δ.193/97, Π.Δ.309/97, Π.Δ.164/2001, Π.Δ.52/2006 και το έγγραφο ΑΠ:88601/9-8-2017 του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης:Oι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, θα διεξαχθούν στις 2 και 3 Δεκεμβρίου 2017 (Σάββατο και Κυριακή) και ώρα 09:00 έως 19:00 και τις δύο ημέρες.
Ο κατάλογος των εγγεγραμμένων Επιχειρήσεων – Μελών του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, προς ενημέρωση και τακτοποίηση των στοιχείων των εκλογέων (Τμήμα και ταμειακή ενημερότητα) είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων: www.cci-ioanninna.gr («Επιμελητηριακές Εκλογές 2017»).

 

 

 

 

Για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ταμειακή τακτοποίηση των οφειλομένων συνδρομών των Επιχειρήσεων-Μελών (Νομικών & Φυσικών Προσώπων) μέχρι και Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017, καθώς επίσης και η συμπλήρωση ενός έτους από της εγγραφής στα Μητρώα του Επιμελητηρίου (δηλαδή μέχρι και τις 01 Δεκεμβρίου 2016), προ της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών.

Τα έντυπα των: α) για την Υπόδειξη των Εκπροσώπων των Επιχειρήσεων-Μελών για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος και β) για την Υποβολή Υποψηφιοτήτων καθώς και οι σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων: www.cci-ioanninna.gr («Επιμελητηριακές Εκλογές 2017»).