Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγει ξανά η Eldorado Gold

Αίτηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του υπουργείου Περιβάλλοντος για παράλειψη νόμιμων οφειλόμενων ενεργειών σχετικά με το έργο στις Σκουριές εξετάζει να καταθέσει η Eldorado Gold, σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr.

Την περασμένη εβδομάδα το υπουργείο Περιβάλλοντος ολοκλήρωσε την αδειοδότηση του έργου της θυγατρικής του καναδικού ομίλου Ελληνικός Χρυσός στην Ολυμπιάδα, καθώς χορήγησε συνολικά τρεις άδειες και ενέκρινε την τεχνική μελέτη του υποέργου που αφορά την αποκατάσταση του παλαιού μεταλλείου. Ακόμη, το υπουργείο ανακοίνωσε την περασμένη Πέμπτη ότι ξεκίνησε η διαιτησία για να διερευνηθεί εάν η Eldorado Gold εκπληρώνει τη συμβατική υποχρέωσή της για την κατασκευή και λειτουργία εργοστασίου μεταλλουργίας χρυσού.

Ωστόσο, τα παραπάνω (η αδειοδότηση της Ολυμπιάδας και η προσφυγή στη διαιτησία) δεν αναιρούν την νόμιμη υποχρέωση, όπως σχολιάζουν πηγές του καναδικού ομίλου στο Capital.gr, του υπουργείου Περιβάλλοντος να χορηγήσει τις υπολειπόμενες άδειες για το έργο στις Σκουριές.

 

Η νέα προσφυγή στο ΣτΕ 

Προς την κατεύθυνση αυτή, η εταιρεία θα προσφύγει, για μία ακόμη φορά, στο Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο για παράλειψη νόμιμων οφειλόμενων ενεργειών ως προς τη χορήγηση των αδειών για τις Σκουριές, καθώς σύμφωνα με το σκεπτικό:

– η σύμβαση μεταβίβασης των μεταλλείων δεν προβλέπει την αναστολή της διαδικασίας χορήγησης των  αδειών σε περίπτωση που η πολιτεία προσφύγει στη διαιτησία.

 – το υπουργείο Περιβάλλοντος έχει χορηγήσει τις βασικές άδειες και εγκρίσεις για το έργο των Σκουριών, με αυτή που εκκρεμεί να αφορά την τροποποίηση της υφιστάμενης άδειας εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Η τροποποίηση αυτή, που αφορά την μετατόπιση της μονάδας σε σχέση με την αρχική χωροθέτηση, υπήρξε αναγκαία προκειμένου να προστατευθούν τα αρχαιολογικά ευρήματα που ανακαλύφθηκαν στην έκταση, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Εξάλλου, όπως διευκρινίζουν από την εταιρεία, το υπουργείο έχει εγκρίνει την τροποποιημένη μελέτη, όπως και το τεχνικό προσάρτημα, δύο έγγραφα που “συμπληρώνουν” το φάκελο για την τροποποίηση της υφιστάμενης άδειας εγκατάστασης.

Ταυτόχρονα, όπως αναφέρουν πηγές της εταιρείας, η προσφυγή του Δημοσίου στη διαιτησία πραγματοποιήθηκε, ενόσω το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν έχει ακόμη αποφασίσει για την αίτηση ακύρωσης της εταιρείας της επιστροφής του Προσαρτήματος “Τεχνική Μελέτη Μεταλλουργικής Μονάδας Χαλκού, Χρυσού και Θειϊκού Οξέος” στο Μαντέμ Λάκκο. Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Περιβάλλοντος, τον Νοέμβριο του 2016, απέρριψε την αίτηση θεραπείας με την οποία η εταιρεία ζητούσε την ανάκληση της υπουργικής απόφασης για την επιστροφή του προσαρτήματος της τεχνικής μελέτης μεταλλουργικής μονάδας στο Μαντέμ Λάκκο. Αφότου, λοιπόν, η αίτηση θεραπείας απορρίφθηκε, η εταιρεία προσέφυγε στο ΣτΕ, το οποίο, έως σήμερα, έχει εκδώσει συνολικά 18 αποφάσεις υπέρ της επένδυσης.

 

Η διαιτησία 

Όπως αναφέρουν πηγές με γνώση των σχετικών ζητημάτων, είναι σύνηθες, σε υποθέσεις αντιδικίας, εάν έχει προηγηθεί προσφυγή στο ΣτΕ, από την μία ή την άλλη πλευρά, για το αντικείμενο της αντιδικίας, κάθε άλλου είδους προσφυγή (π.χ. αγωγή ή αίτηση για διενέργεια διαιτησίας) να “παγώνει”. Για παράδειγμα, σε περίπτωση αντιδικίας κρατικής εταιρείας με τράπεζα, αποφασίστηκε η συζήτηση των αγωγών, που έχει καταθέσει η τράπεζα να αναβληθεί, ωσότου το εκδώσει το ΣτΕ- ως ανώτατο δικαστήριο-  την απόφασή του.

Στο δια ταύτα της αίτησης για διενέργεια διαιτησίας του Δημοσίου, ένα σημείο του 18σέλιδου εγγράφου, θα μπορούσε να θέσει μόνιμα σε εκκρεμές την επένδυση, σύμφωνα με πληροφορίες. Ο λόγος για το σημείο 32 όπου αναφέρεται ότι το “αιτούν (δηλ. το Δημόσιο που εκπροσωπεί το υπουργείο Περιβάλλοντος) επιφυλάσσεται κάθε δικαιώματός του, περιλαμβανομένης της τροποποίησης, συμπλήρωσης, εξειδίκευσης και προσθήκης των ισχυρισμών, νομικών βάσεων και αιτημάτων του με τα υπομνήματά του στην παρούσα διαιτησία κατά χρόνο και τρόπο που θα υποδειχθεί από το διαιτητικό δικαστήριο”. Το Δημόσιο δηλαδή, έχει τη δυνατότητα, κατά (πολιτική) βούληση να θέσει και νέα σημεία στην κρίση της διαιτησίας.

 

Θα ανασταλούν οι εργασίες;

Με το τελεσίγραφο για αναστολή όλων των εργασιών να εκπνέει την Πέμπτη, ερώτημα αποτελεί εάν από τη Δευτέρα, εφόσον δεν χορηγηθούν, όπως όλα δείχνουν, οι άδειες για τις Σκουριές, θα σταματήσει η “ζωή” στο σύνολο των έργων.

Εάν δεν αναθεωρήσει την αρχική απόφαση το διοικητικό συμβούλιο της Eldorado Gold, τότε οι εργασίες θα σταματήσουν, καθώς, όπως αναφέρει η εταιρεία, η μονάδα στις Σκουριές αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του συνολικού business plan που προβλέπει την παραγωγή χαλκού και χρυσού “doré”-πρόκειται για τις γνωστές μπάρες χρυσού- από το σχεδιαζόμενο εργοστάσιο στο Μαντέμ Λάκκο.

Το τελευταίο, που προβλεπόταν αρχικά, να έχει κατασκευαστεί έως τα τέλη του 2019, θα τροφοδοτείται με το μετάλλευμα από τα μεταλλεία της Ολυμπιάδας και των Σκουριών.

 

Δημήτρης Δελεβέγκος

[email protected]

capital.gr