Στον Πρόεδρο της Βουλής η Ετήσια Έκθεση του Συνηγόρου του Καταναλωτή για το 2022

Στον Πρόεδρο της Βουλής, κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, υπεβλήθη η Ετήσια Έκθεση του Συνηγόρου του Καταναλωτή για τα πεπραγμένα του έτους 2022, από τον επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής, κ. Λευτέρη Ζαγορίτη.

Ο κ. Ζαγορίτης συνοδευόταν από την αναπληρώτρια Συνήγορο, κ. Βασιλική Μπώλου και τον βοηθό Συνήγορο, κ. Ευθύμιο Τσίγκα,

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην Έκθεση του Συνηγόρου του Καταναλωτή «το 2022 παρέμεινε υψηλή η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τη διαδικασία της εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών πετυχαίνοντας την επίλυση αυτών των υποθέσεων σε συντριπτικό ποσοστό άνω του 80% και σε μέσο χρόνο μικρότερο των τριών μηνών».

Στην έκθεση αποτυπώνονται τα σημαντικότερα θέματα που αντιμετώπισε ο Συνήγορος του Καταναλωτή το 2022, περιγράφονται οι δράσεις και οι παρεμβάσεις του, καταγράφονται διαπιστώσεις και συμπεράσματα για την προστασία του καταναλωτή, ενώ διατυπώνονται και προτάσεις για τη βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας της αγοράς.

Ο Πρόεδρος της Βουλής, αφού πρώτα ευχαρίστησε τον Συνήγορο του Καταναλωτή για την ενημέρωση, τόνισε ότι θα διαβιβάσει την Έκθεση στην αρμόδια Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής προκειμένου οι βουλευτές να ενημερωθούν για όλα τα στοιχεία και τα συμπεράσματά της.