Συνάντηση του βουλευτή Γιάννη Στέφου με τον πρόεδρο του Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Παμβώτιδας

O βουλευτής Ιωαννίνων Γιάννης Στέφος πραγματοποίησε την Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου, επίσκεψη στο Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Παμβώτιδας, όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο κ. Φίλιππο Φίλιο. Στη συνάντηση ήταν παρόντες εργαζόμενοι του Φορέα καθώς και ο γραμματέας της ΝΕ του Σύριζα Ιωαννίνων κ. Άρης Σπέγγος.

Στη συζήτηση κυριάρχησε η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Παμβώτιδας, του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ιωαννιτών, η οποία αναμένεται να υπογραφεί. Η περιοχή παρέμβασης που ορίζεται από την προγραμματική σύμβαση είναι η ευρύτερη περιοχή του οικοσυστήματος της λίμνης, η οποία καταρτίστηκε στα πρότυπα της σύμβασης για τον «Αχέροντα».
Ο πρόεδρος και το επιστημονικό προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης ενημέρωσαν τον κ. Στέφο για τους στόχους της προγραμματικής σύμβασης, οι οποίοι είναι, μεταξύ άλλων, η αποτελεσματική προστασία και διατήρηση των δομών του οικοσυστήματος, η ανάληψη δράσεων για την ορθολογική, ποιοτική και ποσοτική, διαχείριση των υδάτινων πόρων, η διασφάλιση του οικολογικού πλούτου και η ανάληψη δράσεων για την ανάδειξη της λίμνης. Όλα τα έργα, που πρόκειται να υλοποιηθούν με την υπογραφή της σύμβασης, θα βασιστούν σε μελέτες που έχει ήδη πραγματοποιήσει ο Φορέας και στο «master plan» της λίμνης. Για την επίτευξη των στόχων της προγραμματικής σύμβασης ο Φορέας έχει ζητήσει τη συνδρομή της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) ΑΕ.
Από την πλευρά του, ο κ. Στέφος τόνισε το σπουδαίο έργο του Φορέα και συνεχάρη τους εργαζομένους για τη σημαντική δουλειά παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει κατά καιρούς ο Φορέας. Επιβεβαίωσε δε, ότι στόχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι να προχωρήσει σε προκήρυξη μόνιμων θέσεων εργασίας. Επιπλέον, κατά τη συνάντηση, συζητήθηκε το σχέδιο του ΠΔ της λίμνης Παμβώτιδας.
Η θεσμοθέτηση ενός ΠΔ για τη λίμνη είναι ένα χρονίζον ζήτημα που απασχολεί την τοπική κοινωνία. Ο κ. Φίλιος τόνισε ότι, η άποψη του Φορέα Διαχείρισης για οποιαδήποτε δραστηριότητα που επηρεάζει τη λίμνη οφείλει να καταστεί υποχρεωτική και να μην έχει απλά γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Υπογράμμισε, επίσης, ότι η εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου, που θα αφορά τις χρήσεις γης στις παραλίμνιες περιοχές και τις δραστηριότητες εντός της λίμνης, είναι επιτακτική. Επιβεβλημένος δε είναι και ο περιορισμός του εισερχόμενου φορτίου στη λίμνη, κάτι το οποίο θα επιτευχθεί με αυστηρούς ελέγχους σε οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα επιβαρύνει το οικοσύστημα της λίμνης.
Κλείνοντας τη συνάντηση, ο βουλευτής αναφέρθηκε στη βαρύτητα των επισημάνσεων του Φορέα επί του σχεδίου του ΠΔ της λίμνης και τόνισε ότι, με τις παρατηρήσεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων το ΠΔ θα ενισχυθεί. Για το λόγο αυτό έχει προγραμματίσει αντίστοιχες συναντήσεις με τον Δήμο Ιωαννιτών, την Περιφέρεια Ηπείρου, το ΤΕΕ Ηπείρου και το ΓΕΩΤΕΕ Ηπείρου και Νήσων, ώστε να συνομιλήσει με όλους όσοι εμπλέκονται στη διαχείριση της λίμνης και να καταθέσει τις παρατηρήσεις του πριν την τελική διαμόρφωση του ΠΔ.