Συνεργασία ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Πανεπιστήμιο Illinois

Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και των διεθνών συνεργασιών που αναλαμβάνουμε και ενισχύουμε, ως Πρυτανική Αρχή, επισκέφθηκα, ύστερα από πρόσκληση, στο χρονικό διάστημα από 8 μέχρι 14 Απριλίου, από κοινού με τον Αναπληρωτή Πρύτανη Καθ. κ. Ανδρέα Φωτόπουλο, το Πανεπιστήμιο Illinois του Σικάγου, με το οποίο υπογράψαμε κοινό Πρωτόκολλο Συνεργασίας.
Κατά την παραμονή μας, εκτός από τις συναντήσεις που είχαμε με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου κ. Μιχάλη Αμοιρίδη, συναντηθήκαμε, επίσης, με τους Αντιπρυτάνεις του Ιδρύματος και τους Διευθυντές των υπηρεσιών που ασχολούνται με θέματα κινητικότητας και ανταλλαγής προσωπικού. Επίσης, συναντηθήκαμε με τον Κοσμήτορα και τον Πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής, με τους Διευθυντές των Κλινικών του Πανεπιστημίου, με τους υπευθύνους και το προσωπικό του Τμήματος Κλασικών Σπουδών, καθώς και με Προέδρους και Καθηγητές άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Illinois.
Επίσης, μας επισκέφθηκε και συναντηθήκαμε μαζί του ο υπεύθυνος Καθηγητής για τη Νέα Ελληνική Γλώσσα του Πανεπιστημίου Urbana, με σκοπό τη διαμόρφωση προγράμματος έλευσης φοιτητών του Πανεπιστημίου Urbana στο Πανεπιστήμιό μας. Είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού, όπως, επίσης, και συγκεκριμένες προτάσεις που θα αναδείκνυαν και θα διαμόρφωναν τη συνεργασία ανάμεσα στα δύο Ιδρύματα. Πιο συγκεκριμένα: Το πρώτο ζήτημα που θέσαμε και συμφωνήσαμε είναι να δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές μας να επισκέπτονται, κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών τους σπουδών, το Πανεπιστήμιο Illinois, στο πλαίσιο των προγραμμάτων Erasmus+ και γενικότερα των προγραμμάτων διεθνούς κινητικότητας. Η ίδια δυνατότητα υφίσταται, με βάση τη συμφωνία, για μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, διδάκτορες και μεταδιδάκτορες, αλλά και για μέλη ΔΕΠ που θέλουν για ένα χρονικό διάστημα να συνεργαστούνε με συναδέλφους τους από το Πανεπιστήμιο Illinois.
Το Πανεπιστήμιο Illinois έχει τη μεγαλύτερη Ιατρική Σχολή της Αμερικής. Εμείς προτείναμε, κάτι που έγινε με ξεχωριστό ενδιαφέρον αποδεκτό, ότι μπορούν οι φοιτητές του Πανεπιστημίου της Αμερικής να επισκέπτονται το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και την πόλη μας για τρεις κυρίως δραστηριότητες:
1. Είμαστε σε θέση να διοργανώσουμε ένα εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα την ιστορία της Ιατρικής, στον τόπο που γεννήθηκε η Ιατρική. Το Σεμινάριο θα περιλαμβάνει εκτός από τις διαλέξεις, αξιοποίηση του Μουσείου της Ιστορίας της Ιατρικής που διαθέτουμε και που πρόκειται σύντομα να εγκαινιάσουμε, καθώς και εκπαιδευτικές εκδρομές σε αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία που συνδέονται με την παραπάνω θεματική.
2. Μπορούμε να διοργανώσουμε, επίσης, ένα Σεμινάριο Επιστημονικής Ορολογίας της Ιατρικής, αναδεικνύοντας τον σημαντικό ρόλο που κατέχει η ελληνική γλώσσα στον τομέα αυτό.
3. Ένα Σεμινάριο με θέμα τα φαρμακευτικά φυτά που διαθέτουν το Ίδρυμα και ο τόπος μας και που ενδιαφέρουν κατεξοχήν τους φοιτητές της Ιατρικής του παραπάνω Πανεπιστημίου.
4. Πρακτική άσκηση των φοιτητών της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Illinois στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.
Παράλληλα, θα αποστείλουμε, σύντομα, πρόταση προς το Τμήμα Κλασικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Illinois, το Τμήμα Ελληνικών του Πανεπιστημίου Urbana και προς την Ελληνορθόδοξη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού στη Βοστώνη, ώστε φοιτητές από τα παραπάνω Τμήματα να επισκέπτονται κατά τους θερινούς μήνες το Πανεπιστήμιό μας.
Η τελευταία πρόταση για την Ελληνορθόδοξη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού στη Βοστώνη προέκυψε ύστερα από την προσωπική μου επίσκεψη στη Γενική Πρόξενο της Ελλάδος στο Σικάγο κα Πολυξένη Πετροπούλου και την από κοινού επίσκεψη στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σικάγου Ιάκωβο τον Β΄.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο κ. Φωτόπουλος παρουσίασε, με εξαιρετικές εντυπώσεις και περαιτέρω δυνατότητες κοινής συνεργασίας, το ερευνητικό πρόγραμμα που υλοποιεί αναφορικά με τις Νέες Τεχνικές Πυρηνικής Ιατρικής για όγκους εγκεφάλων, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος “Ορίζοντας 2020” (Horizon 2020) για την Έρευνα και την Καινοτομία.

Καθ. Γεώργιος Δ. Καψάλης
Πρύτανης