Τη δυνατότητα εκμάθησης αγγλικών από το σπίτι προσφέρει στους δημότες του ο Δήμος Πάργας.

Ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος σε συνεργασία με τη Linguaphone και με την υποστήριξη του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΟΥ) συμμετέχει στο πρόγραμμα εκμάθησης Αγγλικών, δίνοντας τη δυνατότητα σε ενδιαφερόμενους να μάθουν την ξένη γλώσσα ή να φρεσκάρουν τις γνώσεις τους σύμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες και μέσω e-learning.


H μέθοδος περιλαμβάνει δύο εκπαιδευτικά προγράμματα: το πρώτο English Course αφορά στην εκμάθηση Γενικών Αγγλικών και το δεύτερο Business English στην εκμάθηση της γλώσσας και τη βελτίωση των δεξιοτήτων σε επαγγελματικό επίπεδο.
Το κόστος για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι πολύ χαμηλό και υπολογίζεται στα 30 ευρώ τον χρόνο, ενώ για τις ευπαθείς ομάδες (ωφελούμενοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης και του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου) το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων καλύπτεται από τον Δήμο Πάργας.

Με τη συγκεκριμένη δράση ενισχύονται οι πολίτες που επιθυμούν να εισέλθουν ή να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας και να βελτιώσουν την επαγγελματική τους κατάσταση, δεδομένου ότι η γνώση της αγγλικής γλώσσας αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ενώ αποτελεί και το εισιτήριο για να ενταχθεί κάποιος στην αγορά εργασίας. Επίσης προάγονται τα πνευματικά ενδιαφέροντα των κατοίκων του Δήμου Πάργας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου μας (2684029232), όπου και θα λαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες, αλλά και θα μπορούν να κάνουν αιτήσεις για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.