Υπογραφή σύμβασης σημαντικού έργου για τη Δ.Ε.Υ.Α Πρέβεζας του δικτύου ύδρευσης – αποχέτευσης προϋπολογισμού 1.375.000 ευρώ

Ο Δήμος Πρέβεζας συνεχίζει αδιάλειπτα  την υλοποίηση και το σχεδιασμό όπως επιβάλλουν οι καλές πρακτικές των έξυπνων πόλεων στον τομέα της εξασφάλισης της μέγιστης ποιότητας του νερού αλλά και της διασφάλισης της βέλτιστης λειτουργίας.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής της Δημοτικής Αρχής σε σειρά έργων που έχουν υλοποιηθεί και άλλων που ξεκινούν στο άμεσο μέλλον, υπεγράφη  η σύμβαση για την υλοποίηση ενός ακόμη μεγάλου έργου μεταξύ  του προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α. Πρέβεζας κ.  Φώτη Ζέρβα και του  εκπροσώπου της αναδόχου εταιρίας.

Πρόκειται για την πλήρη αντικατάσταση παλαιωμένων αγωγών ύδρευσης της Δ.Ε Πρέβεζας  προϋπολογισμού 1.375.000 ( χωρίς Φ.Π.Α) το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και αποτελεί ένα από τα υποέργα του έργου  «Αναβάθμισης Δικτύου Ύδρευσης Πρέβεζας» το οποίο και επιτεύχθηκε και υλοποιεί η νέα Δημοτική Αρχή.

Πιο συγκεκριμένα θα γίνει αντικατάσταση παλαιών τμημάτων του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης συνολικού μήκους 6.441  μέτρων  στις οδούς Λ. Ειρήνης, Νικοπόλεως, Τζαβέλα, Κλεμανσώ, Ελ. Βενιζέλου, Αντιτάνων, Κρόκου, Κύπρου και Λασκαράτου, ενώ  στο αντικείμενο της εργολαβίας  περιλαμβάνεται ως απαραίτητη συνέργεια και η κατασκευή του τριτεύοντος δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων της οδού Αντιτάνων μήκους 451 μέτρων.

Με την υπογραφή της νέας αυτής σημαντικής σύμβασης τόσο ο Δήμαρχος Πρέβεζας όσο και ο αρμόδιος  Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Πρέβεζας τόνισαν:

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Πρέβεζας κ. Φώτης Ζέρβας τόνισε:
«Προσωπικά είμαι άνθρωπος λόγου αλλά και του πεδίου και το έχω αποδείξει στη θητεία μου  ως Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Πρέβεζας. Eίχα τη χαρά και την τιμή να υπογράψω ακόμα ένα σημαντικό έργο για την ποιότητα του νερού και την καλή λειτουργία ενός νέου δικτύου πλέον που συνάδει με τη φιλοσοφία της αποστολής μου που ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή μου έχουν τιμητικά εμπιστευτεί.  Όταν κάποιοι λίγοι προτιμούν την τοξική γομολάστιχα να σβήνουν κάθε προσπάθεια και έργα εμείς μαζί με την εργασία στο πεδίο κρατάμε το στυλό της υπογραφής των έργων που αλλάζουν την Πρέβεζα προσφέροντας προς όλους του Δημότες».

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας κ. Νίκος Γεωργάκος ανέφερε:

«Η υπογραφή της σύμβασης  του  συγκεκριμένου έργου  αποτελεί τη  συνέχεια μιας σειράς μεγάλων παρεμβάσεων που υλοποιεί  μέσω της ΔΕΥΑΠ ο Δήμος Πρέβεζας αναβαθμίζοντας ουσιαστικά το  δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής. Η αντικατάσταση των παλιών τμημάτων και ο εκσυγχρονισμός του δικτύου ύδρευσης , έργο του προγράμματος που εξασφαλίσαμε,  θωρακίζει το δίκτυο από  βλάβες, διαρροές  και διακοπές νερού  συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ποιότητά του καθώς στην εξοικονόμηση και την ορθολογική διαχείριση, του πολύτιμου αυτού αγαθού».