Υπογραφή της Διακήρυξης Ενεργειακής Κοινωνικής Πολιτικής στην Τοπική Αυτοδιοίκηση από την περιφερειακή παράταξης «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»

Το «Κοινό των Ηπειρωτών» υπέγραψε τη Διακήρυξη Ενεργειακής Κοινωνικής Πολιτικής στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η Διακήρυξη αποτελεί πρωτοβουλία της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενεργειακών Κοινοτήτων RESCOOP.eu και της οργάνωσης ΗΛΕΚΤΡΑ energy.

H Ευρώπη διανύει μία παρατεταμένη ενεργειακή κρίση. Το ίδιο και ο τόπος μας, η Ήπειρος, όπου οι πολίτες δυσκολεύονται  ή και αδυνατούν να καλύψουν τις ενεργειακές τους ανάγκες. Ταυτόχρονα χιλιάδες άνθρωποι καταφεύγουν στην καύση ξύλου, με αποτέλεσμα το  χειμώνα το επίπεδο ατμοσφαιρική ρύπανσης να είναι ιδιαίτερα υψηλό και πολύ πάνω από τα επιτρεπτά όρια.

Οι ενεργειακές κοινότητες μπορούν να αποτελέσουν μέρος της λύσης, καθώς σύμφωνα με τη νομοθεσία αποτελούν συνεταιρισμούς, μέσω των οποίων πολίτες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ΟΤΑ και άλλοι φορείς της κοινωνίας των πολιτών μπορούν να συν-επενδύσουν σε έργα καθαρής ενέργειας, παράγοντας έτσι συλλογικά και τοπικά τη δική τους ενέργεια.

Συνοπτικά οι προτάσεις της διακήρυξης επικεντρώνουν σε τρείς βασικούς άξονες όπου ένας ΟΤΑ μπορεί να:

1) ιδρύσει και να συντονίσει μία δική του ενεργειακή κοινότητα. Η συνεργασία τους με υφιστάμενες ενεργειακές κοινότητες, που κατέχουν ήδη την απαραίτητη τεχνογνωσία, μπορεί να συμβάλλει ιδιαίτερα στην ανάπτυξη αυτών.

2) συμμετέχει ως μέλος σε ενεργειακή κοινότητα που έχει συσταθεί από πολίτες. Ηενεργειακή κοινότητα “ΜΙΝΩΑ” αποτελεί το εξέχον ελληνικό παράδειγμα συνεργασίαςτόσο με τοπικούς Δήμους όσο και με την Περιφέρεια Κρήτης, φορείς οι οποίοι ως μέλητης Μινώα στηρίζουν έμπρακτα την δίκαιη και συμπεριληπτική μετάβαση της περιοχήςτους.

3) υποστηρίζει το έργο τοπικών ενεργειακών κοινοτήτων, χωρίς να είναι απαραίτητα μέλος. Παρέχοντας τεχνική υποστήριξη, στέγες για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, τεχνογνωσία, εξοπλισμό, χώρο για συναντήσεις, δικτύωση, συνεργασία σε σχεδιασμό και ανάπτυξη έργων, καταπολέμηση ενεργειακής φτώχειας, κοινές ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις

Στο πλαίσιο αυτό και με βάση και το πρόγραμμα που έχει καταθέσει η παράταξή μας  «Κοινό των Ηπειρωτών» δεσμευόμαστε να εργαστούμε: για τη στήριξη και ανάπτυξη των ενεργειακών κοινοτήτων, για την στήριξη έργων ΑΠΕ με κοινωνικό όφελος, την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας και την προστασία του περιβάλλοντος.