Ζητά παράταση της αναστολής λειτουργίας ο Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων

Ενόψει της εξαγγελίας του Υπουργού Δικαιοσύνης περί άρσης της αναστολής λειτουργίας των υποθηκοφυλακείων – δικαστηρίων (εξαλείψεις και εγγραφές προσημειώσεων), το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων αποφάσισε να ζητήσει την παράταση της αναστολής λειτουργίας αυτών.

«Απαιτείται από την Πολιτεία ουσιαστική οργάνωση των υπηρεσιών και φορέων με ειδικό πρωτόκολλο από τον Ε.Ο.Δ.Υ., με σαφείς οδηγίες, ορισμό αρμοδίων υπαλλήλων για την εφαρμογή των κανόνων και ελέγχου τήρησης των κανόνων αυτών. Στο πλαίσιο της οργάνωσης αυτής  το Υπουργείο Δικαιοσύνης έπρεπε ήδη προ της εξαγγελίας να έχει εφοδιάσει τις υπηρεσίες των δικαστηρίων και υποθηκοφυλακείων με επαρκές υγειονομικό υλικό και μέσα προστασίας ατομικά και ομαδικά με στόχο την εξασφάλιση της προστασίας της δημόσιας υγείας. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από τα έγγραφα τόσο των εκπροσώπων των υπαλλήλων των Υποθηκοφυλακείων (Εμμίσθων και Αμίσθων) – Κτηματολογικών Γραφείων, όσο και από τα έγγραφα, τα οποία απέστειλαν οι Προϊστάμενοι των Δικαστηρίων της περιοχής μας προς ενημέρωση του Δ.Σ.Ι.

Είναι ανάγκη να επανέλθουμε σταδιακά όλοι υγιείς στις θέσεις μας  αφού τηρηθούν τα μέτρα για τη γενική και ατομική προστασία  των συναλλασσόμενων,  ώστε να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία.

Μέσα σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες που ζει όλη η ανθρωπότητα, καλούμε το Υπουργείο Δικαιοσύνης να εξασφαλίσει τα μέτρα προστασίας για τη δημόσια υγεία αφού προηγουμένως διερευνήσει τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε κάθε υπηρεσία που επιχειρεί κάθε φορά να λειτουργήσει.

Για την ορθή λειτουργία της Δικαιοσύνης, η οποία αποτελεί τον κορυφαίο θεσμό της εγγύησης του Δημοκρατικού πολιτεύματος, είναι ζητούμενο να μην προκαλείται σύγχυση στους πολίτες και τους λειτουργούς αλλά οργανωμένα και έγκαιρα να εκδίδονται οι απαραίτητες νομοθετικές διατάξεις για τη σταδιακή επαναλειτουργία των δικαστηρίων, λαμβανομένων υπόψη των προτάσεων και εισηγήσεων του Δικηγορικού Σώματος, το οποίο γνωρίζει την καθημερινότητα των δικαστηρίων και τις ανάγκες της κοινωνίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων.