Ακύρωση της παράστασης “Δον Κιχώτης”

κυρώνεται η παράσταση Δον Κιχώτης, που ήταν προγραμματισμένη να παρουσιαστεί στο Πνευματικό Κέντρο. Η αναβολή οφείλεται, σύμφωνα με ενημέρωση από την εταιρία παραγωγής, σε τεχνικούς τους λόγους.