Ανάδοχοι για το δρόμο Νεγάδων-Φραγκάδων και αντιπλημμυρικό στον Ζαγορίτικο

Δυο ακόμη έργα που προωθεί η Περιφέρεια Ηπείρου στο Ζαγόρι μπαίνουν σε φάση υλοποίησης. Ειδικότερα, η Οικονομική Επιτροπή ανέδειξε τον ανάδοχο για το έργο: «Αποκατάσταση βατότητας Επ. οδού Νεγάδων-Φραγκάδων», προϋπολογισμού 74.000 ευρώ. Ανάδοχος Β. Κούγκουλης και ΣΙΑ Ο.Ε.

Επίσης, η Ο.Ε. επικύρωσε το  αποτέλεσμα του διαγωνισμού, για να υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο, του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία αριστερής όχθης Ζαγορίτικου ποταμού στα όρια Τ.Κ. Μηλιωτάδων», προϋπολογισμού 70.000 ευρώ. Ανάδοχος Β. Κούγκουλης και ΣΙΑ Ο.Ε.