Αντικείμενο μελέτης θα αποτελέσουν 13 Γεφύρια του Δήμου Πωγωνίου


Τη δική τους ιστορία θα «πουν» δεκατρία (13) πέτρινα γεφύρια του Δήμου Πωγωνίου που θα αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης του Εργαστηρίου Γεωχωρικής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής τα πλαίσια του 1ου Εργαστηρίου Τεκμηρίωσης και Ανάδειξης Πέτρινων Γεφυριών που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Δήμο.

Το Εργαστήρι θα υλοποιηθεί από 16 έως 22 Ιουνίου με τη συμμετοχή 5 καθηγητών και 12 φοιτητών και η πανεπιστημιακή ομάδα θα προχωρήσει στην τεκμηρίωση και ανάδειξη των εξής πέτρινων γεφυριών:

1Γεφύρι στο  ΚαλντερίμιΦαράγγι
2Γεφύρι στο ΓκρέτσιΠαλαιόπυργος
3ΚατωγέφυροΩραιόκαστρο
4Γεφύρι στο  ΝιόνεροΠωγωνιανή
5Θεογέφυρο ΔρίνουΖάβροχο
6Γέφυρα στους  ΑγιούςΚάτω Ραβένια
7Γεφύρι της  ΘεοτόκουΠωγωνιανή
8Γεφύρι Του ΚοράκηΒρίστοβο
9Τα Δύο ΓεφύριαΚάτω Λάβδανη
10Γεφύρι στην  ΠοταμιάΚάτω Λάβδανη
11Γέφυρα ΓκόλαΝεοχώρι
12Γεφύρι του ΚουβαράΔολό
13Γεφύρι της  ΝονούλωςΔολό

 

«Τα πέτρινα γεφύρια είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την τοπική ιστορία και παράδοση και αποτελούν, σύμφωνα με τους επιστήμονες, σπουδαία αρχιτεκτονικά  μνημεία. Βασικό μέλημα του Δήμου Πωγωνίου είναι η προστασία και η ανάδειξή τους τόσο στα πλαίσια διαφύλαξης της λαογραφικής μας κληρονομιάς όσο και ως δείγμα ευγνωμοσύνης στους σπουδαίους μάστορες που στις περισσότερες περιπτώσεις παραμένουν ανώνυμοι. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη σύμπραξη με την επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στην κατεύθυνση έρευνας και τεκμηρίωσης των σημαντικών αυτών μνημείων» τονίζει ο Αντιδήμαρχος κ. Στυλιανός Κουκουλάρης.

Κατά την έρευνα της πανεπιστημιακής ομάδας, θα συμπεριληφθούν πληροφορίες ιστορικών κειμένων και αρχειακού υλικού ενώ ταυτόχρονα θα δημιουργηθεί το λεκτικό περιεχόμενο που θα συμπεριληφθεί στο προσφερόμενο υλικό προκειμένου να υπάρχει ομοιομορφία μεταξύ των κειμένων που υφίστανται από διάφορες πηγές και των πληροφοριών που θα δοθούν στους χρήστες της προτεινόμενης εφαρμογής.

Οι ενέργειες αυτές θα οδηγήσουν στη σύνταξη των προδιαγραφών της προσφερόμενης πληροφορίας (κείμενο, εικόνα, γεωμετρική πληροφορία) που θα παρουσιάζεται στους  χρήστες/επισκέπτες. Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν όλες οι διαδικασίες συλλογής επεξεργασίας και αρχικού ελέγχου των δεδομένων.

Αντικείμενο της εργασίας θα είναι αφενός ο καθορισμός της πληροφορίας που χρειάζεται για την εφαρμογή και αφετέρου η συλλογή και επεξεργασία της. Σε αυτή τη φάση του εργαστηρίου θα χρησιμοποιηθούν δορυφορικές  μεθοδολογίες (συστήματα GNSS).

Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί επίγεια  τρισδιάστατη σάρωση (δυνατότητα ακριβούς τεκμηρίωσης) σε όλα τα σημεία ενδιαφέροντος. Επιπλέον, για την κάλυψη σημείων όπου δεν έχουν σαρωθεί, θα χρησιμοποιηθεί η τεχνική της από αέρος          αποτύπωσης με τη χρήση ΣΜηΕΑ. Επιπλέον,  θα αξιοποιηθούν χάρτες αναφοράς κατάλληλης κλίμακας στο οποίο θα ενσωματωθεί πληροφορία για το οδικό δίκτυο, και τους κυριότερους οικισμούς του Δήμου Πωγωνίου, καθώς επίσης και οποιαδήποτε άλλη χωρική πληροφορία κριθεί απαραίτητη.

Το υλικό αυτό θα αποτελέσει τη βάση για τη χαρτογραφική οπτικοποίηση της θέσης των σημείων ενδιαφέροντος καθώς και των θεματικών διαδρομών, με τη δυνατότητα ενσωμάτωσης ψηφιακής αφήγησης (animation), που θα μπορεί να επιλέξει ο επισκέπτης/χρήστης. Σε αυτό το πλαίσιο θα μελετηθούν και θα σχεδιαστούν θεματικές διαδρομές με σκοπό ο επισκέπτης/χρήστης να γνωρίσει την περιοχή του Πωγωνίου.

Τέλος, ο επισκέπτης/χρήστης θα έχει τη δυνατότητα μετά από αναζήτηση στη βάση δεδομένων με βάση              τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά του να δημιουργήσει τη δική του θεματική διαδρομή.

Στην τρίτη και τελευταία φάση του εργαστηρίου θα σχεδιαστεί και υλοποιηθεί ένας διαδικτυακός τόπος καθώς και η αντίστοιχη διαδικτυακή εφαρμογή. Αυτό  θα υλοποιηθεί με το σχεδιασμό και τη δημιουργία μιας γεωχωρικής βάσης δεδομένων όπου θα έχει γίνει η καταχώρηση και διαχείριση όλων των πληροφοριών (κείμενα, ιστορικά στοιχεία, φωτογραφίες, σχέδια, 3D μοντέλα). Θα υλοποιηθεί σε ελεύθερο λογισμικό ενώ θα χρησιμοποιηθεί ανοιχτή πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική ώστε να διευκολυνθούν διεργασίες όπως η διαχείριση θεματικών επιπέδων και η ανάπτυξη των  γεωχωρικώνεργαλείων.

Η βάση δεδομένων θα υλοποιηθεί με τέτοιο τρόπο, στο σύστημα διαχείρισης PostgreSQL, ώστε να είναι αξιοποιήσιμη από μεγάλο εύρος εφαρμογών αλλά και να μπορεί να διευρυνθεί με νέα δεδομένα στο μέλλον. Όλη η πληροφορία που θα συλλεχθεί και αποθηκευτεί στη βάση δεδομένων θα είναι διαθέσιμη μέσω ενός διακομιστή ανοιχτού κώδικα (Geoserver) που θα επιτρέπει την επεξεργασία και διαχείρισή τους. Επίσης η γεωχωρική πληροφορία θα διατίθεται μέσω του πρωτοκόλλου Web Map Service (WMS) στους χρήστες για την ανάκτηση των πληροφοριών και τη χρήση τους μέσω διαδικτύου.