Απάντηση Δήμου Πωγωνίου σε δημοσίευμα περί τίτλων κτήσης των Δημαρχείων Καλπακίου και Δελβινακίου

Κατόπιν ανακριβούς δημοσιεύματος της δημοσιογραφικής ιστοσελίδας www.epiruspost.gr την 30η Μαρτίου 2024 με τίτλο «Δικαστικά για τίτλους… κτήσης των δημαρχείων σε Καλπάκι και Δελβινάκι!» δίνονται τα ακριβή γεγονότα για την αποφυγή λανθασμένων εντυπώσεων τόσο στους δημότες όσο και στο υπόλοιπο αναγνωστικό κοινό:

Ο Δήμος Πωγωνίου, παρά το γεγονός ότι είναι ένας παραμεθόριος Δήμος με πληθώρα δυσκολιών, είναι από τους πρώτους που αποφάσισαν να αντιμετωπίσουν την παθογένεια του ελληνικού δημοσίου σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη νομιμότητα των δημοτικών κτιρίων.

Έτσι, έχει προχωρήσει στην σταδιακή  τακτοποίηση  δημοτικών  κτιρίων σε ό, τι αφορά τις νομιμοποιήσεις αυθαιρεσιών προηγούμενων δεκαετιών και τον έλεγχο του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας. Ήδη, με τη συμβολή μίας μεγάλης ομάδας προσωπικού του Δήμου, επιστημόνων κι εξωτερικών συνεργατών  έχει ολοκληρωθεί η τακτοποίηση τουλάχιστον 45 δημοτικών κτιρίων κι έπεται συνέχεια.

Η τακτοποίηση των δημοτικών κτιρίων είναι απαραίτητη για την ένταξή τους σε χρηματοδοτικά προγράμματα. Καθώς στο Πωγώνι δεν υπάρχουν διανομές από το Υπ. Γεωργίας τα ακίνητα, είτε ιδιωτικά είτε δημοτικά, κατέχονται με χρησικτησία. Αυτό συμβαίνει και με τα αναφερόμενα στο δημοσίευμα κτίρια, αυτά των Δημαρχείων Καλπακίου και Δελβινακίου.

Στα πλαίσια, λοιπόν, της ένταξης των εν λόγω κτιρίων στο Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» ο Δήμος Πωγωνίου ανέθεσε, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 43/2024 και 44/2024 αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής σε δύο δικηγόρους την εντολή «….να καταθέσουν στο Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων αναγνωριστική αγωγή για την απόκτηση τίτλου του Δημαρχείου Δελβινακίου και Καλπακίου αντίστοιχα…». Ως εκ τούτου αποδεικνύεται ότι η διαδικασία κινήθηκε από το Δήμο Πωγωνίου και δεν προέκυψε «…μέσα από έλεγχο που έγινε το τελευταίο διάστημα από δικηγόρο…» όπως λανθασμένα αναφέρεται στο εν λόγω δημοσίευμα.

Να σημειωθεί ότι παρά το γεγονός ότι υφίστανται οικοδομικές άδειες απαιτείται χρονοβόρα διαδικασία για την απόδειξη της κυριότητας των δημοτικών κτιρίων.  Οι Δήμοι με το περιορισμένο προσωπικό και τα ελάχιστα οικονομικά μέσα που διαθέτουν καλούνται να καταπολεμήσουν μία ακόμη γάγγραινα του ελληνικού δημοσίου.

Ο Δήμος Πωγωνίου είναι μεταξύ των πρωτοπόρων σε αυτή τη διαδικασία θέλοντας αφενός να είναι απόλυτα «νοικοκυρεμένος» κι αφετέρου να εκμεταλλευτεί κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο προς όφελος των δημοτών.