Αρνητικές Γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος για νέες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Ομόφωνα  αρνητική ήταν η γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου για τη Μ.Π.Ε. για το έργο «Μονάδα παραγωγής και εκμετάλλευσης βιοαερίου για συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, ισχύος 1,99 MW, στην Τ.Κ. Σκλίβανης, Δ.Ε. Αγίου Δημητρίου, Δήμου Δωδώνης, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».

 

Όπως διευκρίνισε ο πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος κ. Βασίλης Γοργόλης,  «ως Επιτροπή είμαστε διαχρονικά υπέρ των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, εφόσον έχουν θετικό αποτύπωμα στην περιοχή που θα λειτουργήσουν», συμπληρώνοντας πως βάσει της αρνητικής εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Περιφέρειας Ηπείρου, δημιουργείται προβληματισμός για τη χωροθέτηση της επένδυσης, καθώς η απαιτούμενη πρώτη ύλη για τη λειτουργία της Μονάδας δεν παράγεται από πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της περιοχής.

Επίσης, ομόφωνα αρνητική ήταν η γνωμοδότηση της Επιτροπής για το περιεχόμενο των Μ.Π.Ε. για τα έργα:

  • «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά, ισχύος 20 MW, στη θέση αγρόκτημα Σπαθαραίων- ΣΠΑΘΑΡΑΙΟΙ 1, Δ.Ε. Μαργαριτίου, Δ. Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου»
  • «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά, ισχύος 20 MW, στη θέση αγρόκτημα Σπαθαραίων- ΣΠΑΘΑΡΑΙΟΙ 2, Δ.Ε. Μαργαριτίου, Δ. Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου»

Ο κ. Γοργόλης υπογράμμισε πως σύμφωνα και με την εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος, όταν μονάδες ΑΠΕ πρόκειται να εγκατασταθούν σε όμορες περιοχές, αντιμετωπίζονται αθροιστικά ως προς τις περιβαλλοντικές συνέπειες. «Και στην προκειμένη περίπτωση εντοπίζονται σοβαρές μελλοντικά συνέπειες στο μικροκλίμα της περιοχής», συμπλήρωσε.