Άρτα: Αίτηση απαλλαγής Δημοτικών Τελών για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις περιοχές εκτέλεσης του Open Mall

Ο Δήμος Αρταίων ανακοινώνει ότι βάσει της με αριθμ. 384/23 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, θα υπάρξει απαλλαγή 100% από τα Δημοτικά τέλη για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις περιοχές εκτέλεσης του έργου: «Ανοιχτό Εμπορικό Κέντρο – Open Mall” για όσο διάστημα εντός του έτους 2024 το έργο θα βρίσκεται σε εξέλιξη .

Η ανωτέρω απαλλαγή θα χορηγείται κατόπιν αίτησης της επιχείρησης, είτε μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων (www.arta.gr/egwebapps), είτε με γραπτή αίτηση κατόπιν προσέλευσης του ενδιαφερομένου στο Δημαρχείο.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

  • Αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
  • Λογαριασμός ηλεκτρικής ενέργειας
  • Άδεια λειτουργίας καταστήματος

Βήματα ηλεκτρονικής αίτησης:

  1. Είσοδος στο https://www.arta.gr/egwebapps με χρήση κωδικών taxisnet
  2. Επιλογή “Αιτήσεις πολιτών”
  3. Επιλογή “Καταχώρηση νέας αίτησης”
  4. Επιλογή διαδικασίας “Αίτηση απαλλαγής δημοτικών τελών”
  5. Δημιουργία & επόμενο βήμα
  6. Συμπλήρωση και επισύναψη εγγράφων
  7. Υποβολή αίτησης