Χρησιμοποιημένες σύριγγες καθώς και σύνεργα χρήσης ναρκωτικών ουσιών στο σχολικό συγκρότημα Ανατολής

Ο Σύλλογος Γονέων του Δημοτικού Σχολείου Ανατολής, συνέταξε την επιστολή αυτή θέλοντας να εκφράσει την έντονη ανησυχία του για την κατάσταση που επικρατεί στον προαύλιο χώρο του σχολείου μας και η οποία θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία των παιδιών μας.Όπως γνωρίζετε το σχολείο μας όπως και τα υπόλοιπα σχολεία της περιοχής μας, δεν διαθέτουν φύλακα κατά τις ώρες μη λειτουργίας τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο οποιοσδήποτε να έχει την δυνατότητα να εισέλθει στον προαύλιο χώρο και δυστυχώς να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια.Συγκεκριμένα, πριν από μερικές ημέρες σημειώθηκε ένα περιστατικό που μας θορύβησε όλους μας και το οποίο επιβεβαιώνει την έντονη ανησυχία μας για την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων. Στην αυλή του σχολείου μας, μαθητές-παιδιά βρήκαν σύριγγες και άλλα συναφή αντικείμενα τα οποία χρησιμοποιούνται από εξαρτημένα άτομα. Ευτυχώς ήταν άμεση η αντίδραση των εκπαιδευτικών και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα. Φανταστείτε τι θα μπορούσε να είχε συμβεί σε περίπτωση άμεσης επαφής των προαναφερόμενων αντικειμένων με τα παιδιά!Ωστόσο το γεγονός αυτό δημιουργεί σε εμάς τους γονείς έντονη ανησυχία για το τι γίνεται στον προαύλιο χώρο του σχολείου μας τις απογευματινές και βραδινές ώρες αλλά και τους κινδύνους που διατρέχουν τα παιδιά μας στο σχολικό τους περιβάλλον.
Σημειωτέον δε ότι στο σχολείο μας, όπως και σε άλλα σχολεία, δεν υπάρχουν μόνιμες καθαρίστριες επί οχταώρου βάσεως για την καθαριότητα των αιθουσών αλλά και του προαύλιου χώρου, αλλά υπάρχουν καθαρίστριες με σύμβαση ορισμένου χρόνου οι οποίες εργάζονται κάποιες συγκεκριμένες ώρες.
Με δεδομένα τα παραπάνω και τις ηλικίες των παιδιών μας, καθώς πρόκειται για δημοτικό σχολείο, αντιλαμβάνεται κανείς πόσο άμεση και επιτακτική είναι η ανάγκη προστασίας τους.
Για τους ανωτέρω λόγους απαιτούμε από τις αρμόδιες υπηρεσίες να μεριμνήσουν για την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών, οι οποίες θεωρούμε ότι θα επιτευχθούν μόνο:
Με τη φύλαξη των σχολικών κτηρίων.
Με την τοποθέτηση μόνιμων καθαριστριών, για να μπορούν να ελέγχουν τις πρωινές ώρες τους χώρους και να απομακρύνουν αντικείμενα τα οποία είναι επικίνδυνα για την υγεία και την ακεραιότητα των μικρών μαθητών.
Τοποθέτηση κάμερας ασφαλείας κατά τις νυχτερινές ώρες.
Τοποθέτηση προβολέων για καλύτερο φωτισμό και αποτροπή χρήσης του χώρου.
Αστυνόμευση τις περιοχής και των χώρων του σχολείου ανά μία ώρα.

Παρακαλούμε άμεσα για τις δικές σας ενέργειες.