ΔΕΥΑΙ: Υπεγράφη η Σύμβαση για τα Παροχόμετρα, 3,9 εκατομ. ευρώ

Υπεγράφη  μεταξύ της ΔΕΥΑΙ και της αναδόχου εταιρείας η σύμβαση για την προμήθεια και εγκατάσταση παροχομέτρων γεωτρήσεων, με χρηματοδότηση από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»),συνολικού ύψους 3,9 εκατομμυρίων ευρώ.

Συγκεκριμένα, η ΔΕΥΑΙ θα προμηθευτεί και θα εγκαταστήσει αυτόματα συστήματα για την παρακολούθηση των υδροληψιών σε 29 γεωτρήσεις των Δ.Ε. Παμβώτιδος και Περάματος καθώς και τοπικούς σταθμούς ελέγχου σε κρίσιμα σημεία του δικτύου ύδρευσης των περιοχών αυτών. Με την τηλεμετάδοση των πληροφοριών σχετικά με την λειτουργία των αντλιών, την ποσότητα και την ποιότητα του αντλούμενου ύδατος, την πίεσή του, τη στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα κ.ά. η ΔΕΥΑΙ θα αποκτήσει ένα σύγχρονο σύστημα εποπτείας και ελέγχου των υποδομών ύδρευσης και στις περιοχές Παμβώτιδος και Περάματος.Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από σήμερα (10 μήνες για την παράδοση και εγκατάσταση του συστήματος και 2 μήνες για την δοκιμαστική λειτουργία του και την εκπαίδευση του προσωπικού της ΔΕΥΑΙ) με διετή εγγύηση καλής λειτουργίας.

Το παραπάνω έργο αποτελεί ένα ακόμη βήμα εκσυγχρονισμού και προόδου της ΔΕΥΑΙ σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος, εξοικονόμησης νερού και ελέγχου της παρεχόμενης υπηρεσίας ύδρευσης στους πολίτες.