Διακοπή νερού στην περιοχή της οδού Πετροπουλάκη

Στα πλαίσια του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος μείωσης διαρροών του δικτύου ύδρευσης ΔΕΥΑΙ», αύριο Τετάρτη20-12-2023 θα τοποθετηθεί Τοπικός Σταθμός Ελέγχου (ΤΣΕ) διαρροών στην περιοχή της οδού Πετροπουλάκη. Για την εκτέλεση των εργασιών, θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης στην περιοχή και συγκεκριμένα στις οδούς:

Παρανίκα, Τσιγάρα, Πλακίδα, Ντεναρίδα, Δώρας Ντ’ Ίστρια και σε τμήματα των οδών Πετροπουλάκη και Ηρακλή Βασιάδη από τις 11:00έως τις 15:00 περίπου. Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την όσο το δυνατόν ταχύτερη ολοκλήρωση των εργασιών.