Δήλωση Ν. Γκόντα για τα τεκταινόμενα για τη διαδοχή του Δημάρχου Ιωαννίνων

Με αίσθημα ευθύνης προς τους συμπολίτες μας, ξεκαθαρίζουμε τη θέση μας σχετικά με τα τεκταινόμενα για την διαδοχή του Δημάρχου.

Συμπράξαμε με την παράταξη του αειμνήστου Δημάρχου χωρίς ποτέ να ζητήσουμε οποιοδήποτε αντάλλαγμα γιατί αυτό επέβαλε το συμφέρον του τόπου.

Η πρωτοβουλία μελών της παράταξης «ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ» για σύγκληση συνεδρίασης  προς εκλογή νέου Δημάρχου χωρίς ενημέρωσή μας βρίσκεται έξω από τις αρχές που είχαν  συμφωνηθεί με τον εκλιπόντα αείμνηστο Δήμαρχο. Παράλληλα θέτουν σε αμφισβήτησητη νομιμότητα της πρωτοβουλίας αυτής με απρόβλεπτες συνέπειες στην ομαλή λειτουργία του Δήμου.

Είναι αυτονόητο ότι θα συμφωνούσαμε στην επιλογή Δημάρχου από την παράταξη «ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ», εάν είχαμε ερωτηθεί.

Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η εκλογή Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και των λοιπών επιτροπών έλαβε χώρα προεδρεύοντος του κ. Τσόλη με ρητή αναφορά ότι Πρόεδρος εκλέγεται από την παράταξη του Δημάρχου ήτοι την σύμπραξη των παρατάξεων «ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ», «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ» και «ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΤΩΡΑ».

Η εν λόγω απόφαση κρίθηκε αμετάκλητα νόμιμη.

Γίνεται προφανές ότι η «πρεμούρα», άλλως «βεβιασμένη κίνηση» δεν προήλθε από την «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ», όμως ανοίγεται ο ασκός του Αιόλου όχι μόνο  για τα επερχόμενα αλλά και για τα προηγούμενα (απόφαση ανάδειξης προέδρου του Δ.Σ., επιτροπών κλπ.) και εντεύθεν αποφάσεις που λήφθηκαν με το καθεστώς αυτό.

Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν αρμόδια θεσμικά όργανα της Διοίκησης προς επίλυση τυχόν διαφωνιών προκειμένου να μην έχει η πόλη μας  Δήμαρχο υπό αμφισβήτηση και να αρθεί η όποια αμφιβολία.